Skip to content

มาตรการช่วยเหลือน้องที่ได้รับผลจากการปิดสาขาในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เปืดทำการจาก covid-19-06
มาตรการช่วยเหลือน้องที่ได้รับผลจากการปิดสาขาในช่วงสถานการณ์โควิด-19
 
– นักเรียนคอร์ส DVD จะได้รับเป็นชั่วโมงเรียนส่วนตัวแทน
 
– นักเรียนคอร์ส SIGMA หากไม่สะดวกมาเรียนที่สาขา
สามารถย้ายไปออนไลน์ได้ฟรี
 
– นักเรียนคอร์ส DVD และ ECO หากต้องการย้ายไปเรียนออนไลน์ สามารถชำระส่วนต่างคอร์ส SIGMA เพื่อย้ายไปเรียนออนไลน์ได้
 
โปรดติดต่อเคาน์เตอร์สาขา ภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้