วันที่ 12 ส.ค.62 สาขาวรรณสรณ์ และซีพี พญาไท เปิด 09.00-18.00 น.