เวลาทำการ สาขาวรรณสรณ์ *งดการเรียนการสอน*

เวลาทำการ สาขาวรรณสรณ์
วันที่ 1-30 กรกฎาคม 64
เปิดจันทร์-เสาร์* เวลา 10.00-18.00 น.
*หยุดวันอาทิตย์ และ วันที่ 24, 25, 28 ก.ค.*

เปิดทำการเฉพาะเคาน์เตอร์สาขา สำหรับ
ติดต่อสอบถามและสมัครคอร์สออนไลน์

ห้องเรียนระบบส่วนตัว และคอร์สสอนสด
ปิดทำการ ตามมาตรการ ศบค. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสาขา 02-306-0846 ถึง 7
, 094-828-7542 (ในเวลาทำการ)