น้องๆ Aurum ที่ต้องการ ชม.เรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

ขั้นตอนสำหรับน้อง Aurum ที่ต้องการขอรับ ชม.เรียนออนไลน์

  • นักเรียนจะได้เรียนวิชาที่ต้องการในระบบ Online ตามจำนวนชั่วโมงที่แจ้ง จนกว่าจะใช้จำนวนชั่วโมง
    ที่ขอใช้เรียน online จบ ครบตามจำนวน และต้องก่อนวันหมดอายุคอร์ส
  • จำนวนชั่วโมง online ที่แจ้งจะถูกตัดออกจากระบบ Aurum เท่ากับจำนวนที่ขอใช้เรียน online ซึ่งจะทำ
    ให้นักเรียนยังสามารถเรียนในระบบ Aurum ได้เหมือนเดิม หากยังมีจำนวนชั่วโมงคงเหลืออยู่จนกว่าจะ
    หมดอายุคอร์ส

1. ติดต่อสาขา อ.อุ๊ เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอรับ หรือดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์
www.annop.ac.th/file/aurumcovid/ แล้วแนบเอกสารประกอบทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์มาที่
เคมีอาจารย์ อุ๊, เลขที่ 35 อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 14 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท กทม. 10400

– น้องต้องสมัครผู้ใช้งานที่ www.annop.ac.th/account/ ก่อนเพื่อกรอกในเอกสาร
– เอกสารประกอบได้แก่ สำเนาบัตรนักเรียนของ Aurum เคมี อ.อุ๊ (สีชมพู)
และ สำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลและเอกสารครบถ้วนแล้ว จะทำการเพิ่มคอร์สออนไลน์ ให้ภายใน 7 วัน
นักเรียนจะได้รับแจ้ง ผลการสมัครเรียนออนไลน์ และวิธีการเข้าเรียนทางอีเมลล์ที่แจ้งในฟอร์ม

3. นักเรียน Annop ในระบบ Aurum ที่ขอรับ ชม.เรียนออนไลน์ จะได้เป็น
คอร์สเรียนออนไลน์ในระบบ Pluseducenter
>>> คลิก ดาวน์โหลดโปรแกรมเรียนออนไลน์ (pluseducenter.com)
>>> คลิก วิธีการใช้งานโปรแกรม selfplus – YouTube