วันที่ 23 ก.ย. เริ่มใช้เวลาทำการแบบปิดเทอม

สาขา วรรณสรณ์
23 ก.ย. – 27 ต.ค. เปิดทุกวัน 07.00 – 19.00

สาขา พญาไท ซี.พี.ทาวเวอร์3
23 – 27 ก.ย. เปิด 10.00 – 19.00
28 ก.ย. – 27 ต.ค. เปิด 08.00 -18.00

สาขา นนทบุรี
24 ก.ย. – 27 ต.ค.* เปิด 08.00 – 18.00
หยุดวันจันทร์ 30 ก.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 6, 13, 20 ต.ค.

สาขาบางกะปิ และหาดใหญ่
24 ก.ย. – 27 ต.ค.* เปิด 07.00 – 19.00
หยุดวันจันทร์ 14 ต.ค.