คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2

3,500฿

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทพีธากอรัส การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.2 สมการกำลังสอง ม.2 สมการตัวแปรเดียว ม.2 การแปรผัน
สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN205 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทพีธากอรัส การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.2 สมการกำลังสอง ม.2 สมการตัวแปรเดียว ม.2 การแปรผัน
สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)