คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1

5,200฿

เรื่อง จำนวนจริง ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมการสองตัวแปร กราฟ การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3 สมการกำลังสอง ม.3 พาราโบลา สามเหลี่ยมคล้าย
สำหรับผู้ที่เรียน ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN302 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

เรื่อง จำนวนจริง ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมการสองตัวแปร กราฟ การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3 สมการกำลังสอง ม.3 พาราโบลา สามเหลี่ยมคล้าย
สำหรับผู้ที่เรียน ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)