ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4

4,500

เรียนใน ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ควรจบคอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 ทั้ง 2 เล่มมาก่อน

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN311 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

เรียนใน ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ควรจบคอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 ทั้ง 2 เล่มมาก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สอน

อ.อรรณพ

วิธีการเรียน

Online, Sigma