คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐาน การแก้สมการ อสมการ

700

เรียนใน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานก่อนเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN402 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

เรียนใน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานก่อนเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สอน

อ.อรรณพ

วิธีการเรียน

Online, Sigma