คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ระบบจำนวนจริง

2,3002,500

เรียนใน ม.4 เทอม 1 เป็นพื้นฐานสำหรับ ม.4 เทอม 2 และเมทริกซ์
ควรผ่านเรื่อง เซต และ ตรรกศาสตร์ มาก่อน

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN405 หมวดหมู่: ,