คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง Expo & Log

2,5002,700

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
เรียนใน ม.4 เทอม 2 หรือ ม.5 เทอม 1 บางโรงเรียน
ควรผ่านเรื่อง ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน มาก่อน

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN408 หมวดหมู่: ,