Sale 27.350427350427%

Pack คณิต เตรียมสอบเข้า ม.4

11,700฿ 8,500฿

ล้างค่า

รายละเอียด

คอร์สในแพ็ค

ปรับพื้นฐานเตรียมสอบเข้า ม.4
คณิตสาระพื้นฐาน ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1
คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2

*เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหาจบในระดับชั้น ม.3  หรือ เตรียมสอบเข้า ม.4

*ควรเรียนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 มาก่อน