คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ฟังก์ชัน

1,700

เรียนใน ม.4 เทอม 2
ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AR474 หมวดหมู่: ,