สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 211 – 235 จากทั้งหมด 235 รายการ รายการทั้งหมด 235 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
Get Ready คณิตฯ O-NET เซต จำนวนจริง และการแก้ระบบสมการ อสมการ
สรุปเนื้อหาให้พร้อมเตรียมสอบ O-net ม.6 สำหรับนักเรียน ม.5 / ม.6
ค่าเรียน
600
Get Ready คณิตฯ O-NET ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟ
สรุปเนื้อหาให้พร้อมเตรียมสอบ O-net ม.6 สำหรับนักเรียน ม.5 / ม.6
ค่าเรียน
600
Get Ready คณิตฯ O-NET เรขาคณิต และอัตราส่วนตรีโกนมิติ
สรุปเนื้อหาให้พร้อมเตรียมสอบ O-net ม.6 สำหรับนักเรียน ม.5 / ม.6
ค่าเรียน
600
Get Ready คณิตฯ O-NET เลขยกกำลัง ลำดับ และอนุกรม
สรุปเนื้อหาให้พร้อมเตรียมสอบ O-net ม.6 สำหรับนักเรียน ม.5 / ม.6
ค่าเรียน
600
Get Ready คณิตฯ O-NET สถิติ
สรุปเนื้อหาให้พร้อมเตรียมสอบ O-net ม.6 สำหรับนักเรียน ม.5 / ม.6
ค่าเรียน
600
Get Ready คณิตฯ O-NET ความน่าจะเป็น
สรุปเนื้อหาให้พร้อมเตรียมสอบ O-net ม.6 สำหรับนักเรียน ม.5 / ม.6
ค่าเรียน
600
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 หลักสูตรเดิม
รวมเนื้อหาหลักสูตรเดิม ทั้ง เทอม 1 เทอม 2 และคอร์ส ADVANCE สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
7,360
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 หลักสูตรเดิม
รวมเนื้อหาหลักสูตรเดิม ทั้ง เทอม 1 เทอม 2 และคอร์ส ADVANCE สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
9,280
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรเดิม
รวมเนื้อหาหลักสูตรเดิม ทั้ง เทอม 1 เทอม 2 และคอร์ส ADVANCE สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
11,680
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4
รวมคอร์สสำหรับนักเรียน ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 หรือสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
16,560
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 หลักสูตรใหม่
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.1 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
5,760
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 หลักสูตรใหม่
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.2 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
5,520
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรใหม่
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.3 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
7,040
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.4
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.4 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
12,800
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.5
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.5 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
13,120
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.6
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.6 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
6,320
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ Entrance
รวมคอร์สสอบ TCAS สำหรับนักเรียน ม.5 / 6 เพื่อเตรียมสอบ PAT1, คณิต1 วิชาสามัญ และสอบตรง
ค่าเรียน
22,080
สังคม ป.6 สอบเข้า ม.1 ช่วงที่ 1
เรื่อง ประวัติศาสตร์ 1 พื้นฐานประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยุธยา ประวัติศาสตร์โลก บุคคลสำคัญ พื้นฐานการเมืองการปกครอง การเมืองไทย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ค่าเรียน
6,000
สังคม ป.6 สอบเข้า ม.1 ช่วงที่ 2
เรื่อง พื้นฐานภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและอาเซียน ประวัติศาสตร์ 2 ธนบุรี - ปัจจุบัน พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สำหรับสอบแข่งขัน ศาสนาสากล หลักธรรมพุทธศาสนา ควรผ่านเนื้อหา ป.6 ช่วงที่ 1 มาก่อน
ค่าเรียน
6,000
สังคม ป.6 สอบเข้า ม.1 ช่วงที่ 3
สรุปประเด็นเด็ดสังคมศึกษา ทั้ง 5 สาระ ทบทวนเทคนิคทั้งหมดจาก ช่วงที่ 1 และ 2 เพื่อพร้อมนำไปใช้จริง ควรผ่านเนื้อหา ป.6 ช่วงที่ 1 และ 2 มาก่อน
ค่าเรียน
5,000
สังคม ป.6 สอบเข้า ม.1 ช่วงที่ 4
ตะลุยโจทย์ สังคม สอบเข้า ม.1 รร.สาธิตฯ และรอบสามัญ ควรผ่านเนื้อหา ป.6 ช่วงที่ 1 - 3 มาก่อน
ค่าเรียน
5,500
สังคมศึกษา ม.1
ครบทั้ง 5 สาระ ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ภูมิศาสตร์ พระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
ค่าเรียน
10,000
สังคมศึกษา ม.2
ครบทั้ง 5 สาระ ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ภูมิศาสตร์ พระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
ค่าเรียน
10,000
สังคม ม.ปลาย เรื่อง ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
สำหรับนักเรียน ม.ปลาย
ค่าเรียน
6,000
ตะลุยโจทย์ สังคม ม.6
ครอบคลุมเนื้อหา 5 สาระ 8 เรื่อง ครบตามหลักสูตร ผจญภัยกับข้อสอบจริง พร้อมขยายความเนื้อหา หาจุดบอด รีบแก้ไข ก่อนลงสนามจริง 2564
ค่าเรียน
5,500
1 7 8