Skip to content

สินค้า

วิชา
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 241 – 256 จากทั้งหมด 256 รายการ รายการทั้งหมด 256 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553
เรื่อง เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) พ.ศ. 2553  ฝึกทำโจทย์ข้อสอบจริงย้อนหลัง *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบเนื้อหาม.ปลาย - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาเจาะลึก คณิตศาสตร์ 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
400
เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554
เรื่อง เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) พ.ศ. 2554  ฝึกทำโจทย์ข้อสอบจริงย้อนหลัง *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบเนื้อหาม.ปลาย - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาเจาะลึก คณิตศาสตร์ 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
400
เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555
เรื่อง ฝึกทำโจทย์ข้อสอบจริงย้อนหลัง *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบเนื้อหาม.ปลาย - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาเจาะลึก คณิตศาสตร์ 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
400
เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2556
เรื่อง ฝึกทำโจทย์ข้อสอบจริงย้อนหลัง *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบเนื้อหาม.ปลาย - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาเจาะลึก คณิตศาสตร์ 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
400
เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2557
เรื่อง เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) พ.ศ. 2557  ฝึกทำโจทย์ข้อสอบจริงย้อนหลัง *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบเนื้อหาม.ปลาย - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาเจาะลึก คณิตศาสตร์ 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
400
เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มกราคม)
เรื่อง เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) พ.ศ. 2558 (มค)  ฝึกทำโจทย์ข้อสอบจริงย้อนหลัง *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบเนื้อหาม.ปลาย - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาเจาะลึก คณิตศาสตร์ 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
400
เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) ฟิสิกส์ 2556
เรื่อง เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) ฟิสิกส์ 2556 *เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผ่านการเรียนเนื้อหาวิชาฟิสิกส์มาครบถ้วนแล้ว -นักเรียนที่ต้องการฝึกทำโจทย์เพื่อใช้เตรียมตัวสอบ
ค่าเรียน
300
เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) ฟิสิกส์ 2557
เรื่อง เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) ฟิสิกส์ 2557 *เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผ่านการเรียนเนื้อหาวิชาฟิสิกส์มาครบถ้วนแล้ว -นักเรียนที่ต้องการฝึกทำโจทย์เพื่อใช้เตรียมตัวสอบ
ค่าเรียน
300
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ Entrance
ปรับพื้ฐานก่อนเรียน คอร์ส Entrance คณิตศาสตร์ Entrance สอบตรง PAT1 และวิชาสามัญ ตะลุยโจทย์ Entrance  
ค่าเรียน
22,08022,080
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม1 Advance ม.1 เทอม1 ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม2 คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม2 Advance ม.1 เทอม2
ค่าเรียน
7,3607,360
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม1 Advance ม.2 เทอม1 ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม2 คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม2 Advance ม.2 เทอม2
ค่าเรียน
9,2809,280
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม1 Advance ม.3 เทอม1 ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม2 คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม2 Advance ม.3 เทอม2
ค่าเรียน
11,68011,680
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.4
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.4 ปรับพื้นฐาน ม.ปลาย เชต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ปรับพื้นฐาน การแก้สมการ อสมการ เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาพตัดกรวย ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน EXPO&LOG
ค่าเรียน
12,80012,800
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.5
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ความน่าจะเป็น
ค่าเรียน
13,12013,120
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.6
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.6 ลำดับและอนุกรม แคลคูลัส สถิติและกำหนดการเชิงเส้น
ค่าเรียน
6,3206,320
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ปรับพื้นฐานก่อนเตรียมสอบเข้า ม.4 คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4เล่ม1 คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4เล่ม2 คณิตศาสตร์ตะลุยโจทย์สอบเข้าม.4 ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.4คณิตศาสตร์+วิทยาศาสตร์  
ค่าเรียน
16,56016,560
1 8 9