Skip to content

เรียนเหมาจ่ายรายเดือน เริ่ม 3,900/เดือน ที่สาขา นนทบุรี บางกะปิ หาดใหญ่ เท่านั้น

เรียนคณิตเหมาจ่าย


ระบบ Subscription เหมาจ่ายรายรายเดือน

เรียนคอร์ส Sigma ได้ทุกคอร์ส ทุกวิชา ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน
เรียนได้ทีละ 1 คอร์ส เมื่อจบแล้ว เรียนคอร์สใหม่ได้ทันที ไม่จำกัดจำนวนคอร์ส
เปิดให้บริการใน 3 สาขา นนทบุรี บางกะปิ หาดใหญ่

ค่าสมัครระบบ Subscription รายเดือน ราคาปกติ 4,900 บาท / เดือน
ราคาพิเศษ เมื่อสมัครภายใน วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
*เริ่มเรียนได้ 1 พฤศจิกายน 2562 (สมัครก่อนได้ นับเริ่ม Subscription ที่ 1 พ.ย.62)

1 เดือน                  ราคา 3,900 บาท   ราคาสมาชิก  3,510 บาท

2 เดือน                  ราคา 7,800 บาท   ราคาสมาชิก  7,020 บาท

3 เดือน                  ราคา 9,900 บาท   ราคาสมาชิก  8,910 บาท

4 เดือน                  ราคา 13,200 บาท ราคาสมาชิก  11,880 บาท

6 เดือน (5 แถม 1)  ราคา 16,500 บาท   ราคาสมาชิก  14,850 บาท

สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ สาขาที่จะสมัคร หรือ Line:  @Annopschool

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเรียน

 1. การเรียนในระบบ Subscription จะต้องเรียนในโรงเรียน อ.อรรณพ สาขาที่สมัครเท่านั้น ไม่สามารถเรียนที่สาขาอื่นได้
 2. นักเรียนสามารถเรียน คอร์สเรียนในระบบส่วนตัว SIGMA ทั้งหมด ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันที่สมัคร ตัวอย่างเช่น สมัครวันที่ 10 ม.ค. จะสามารถเรียนได้ถึงวันที่ 10 ก.พ. หากเดือนถัดไปมีจำนวนวันน้อยกว่าเดือนที่สมัคร ให้เรียนได้ถึง วันที่ 1 ของสองเดือนถัดไป เช่น สมัครวันที่ 31 ม.ค. จะสามารถเรียนได้ถึงวันที่ 1 มี.ค.
 3. นักเรียนระบบ Subsciption จะสามารถเลือกเรียนได้ทีละ 1 คอร์สเท่านั้น เมื่อเรียนจบคอร์สแล้ว ถึงจะสามารถเรียนคอร์สต่อไปได้ โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อมูลการลงเวลาเรียนจริงที่เคาน์เตอร์ประกอบด้วย ( มีบันทึกการใช้เวลาเรียนคอร์สนั้นๆ มากกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงเรียนจริง )
 1. หากคอร์สที่เลือกเรียน มีหนังสือมากกว่า 1 เล่ม จะได้รับหนังสือเล่มแรกก่อน เมื่อเริ่มคอร์สและเมื่อเรียนถึงเทปที่จะต้องใช้เล่มต่อไป จึงจะสามารถรับหนังสือเพิ่มได้
 2. ในการเรียนระบบ Subscription รายเดือน ผู้เรียนจะไม่สามารถจองเรียนล่วงหน้าได้เหมือนการเรียนระบบส่วนตัวตามปกติ ผู้เรียนจะต้องมาติดต่อเคาน์เตอร์ก่อนการเรียนทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันตัวตน เพิ่มชั่วโมงเรียนและวันหมดอายุคอร์สให้แบบวันต่อวัน
 3. คุณสมบัติผู้สมัคร ระบบ Subscription รายเดือน จะต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และปัจจุบัน
  กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา เท่านั้น
 4. นักเรียนระบบ Subscription จะต้องปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด หากละเมิด
  ทางโรงเรียน ขอยกเลิกสิทธิ์ในการเรียนแบบรายเดือนโดยไม่มีการคืนค่าสมัครทุกกรณี
 5. เมื่อสมัครเรียน ระบบ Subscription รายเดือนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกกลางคัน หรือ มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเรียนแทนได้
 6. ผู้เรียนต้องมาติดต่อในวันที่สมัคร พร้อมบัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียนของสถานที่ศึกษาในปัจจุบันที่มีรูปถ่ายปรากฏบนหน้าบัตร
 7. เจ้าหน้าที่จะบันทึกภาพผู้สมัครในวันที่สมัคร ผู้เรียนต้องเป็นคนเดียวกับผู้สมัครที่ถูกบันทึกภาพไว้ในวันที่สมัครเท่านั้น
 8. นักเรียนสามารถซื้อคอร์สแบบปกติ ควบคู่ไปกับการเรียนในระบบ Subscription ได้
 9. ในกรณีที่ระบบ Subsciption ที่สมัครไว้หมดอายุ ผู้เรียนสามารถสมัคร Subsciption ต่อ ภายใน 3 เดือน นับจากวันหมดอายุ เพื่อเรียนต่อโดยใช้หนังสือเล่มเดิม และนับบันทึกการใช้ชั่วโมงเรียน ต่อเนื่องจาก Subsciption เดิมได้ หากสมัคร Subscription ใหม่อีกครั้ง หลังจากพ้น 3 เดือนไปแล้ว ให้เริ่มใหม่ ตั้งแต่การเลือกคอร์สที่จะเรียน รับหนังสือ และเริ่มบันทึกชั่วโมงเรียนใหม่ตั้งแต่ศูนย์