ลงทะเบียนรับรางวัล AnnopTopScore 2562

ชวนเด็กมารับรางวัล-01

 

ขออภัย ปิดการลงทะเบียนแล้วครับ

มอบใบประกาศนียบัตร รางวัลเกียรติยศ
และเงินทุนการศึกษา แก่นักเรียน
AnnopTopscore ที่ได้รับการคัดเลือก

นักเรียนโรงเรียน Annop 
ผู้ที่ทำคะแนน ในการสอบปี 62
– PAT1 ได้ 200 ขึ้นไป หรือ 
– คณิต 1 9วิชา ได้ 80 ขึ้นไป หรือ
– คณิต 2 9วิชา ได้ 80 ขึ้นไป 

งาน AnnopTopscore จะจัดขึ้น ต้นมิถุนายน
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
และแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ