คณิตศาสตร์น่ารู้ : จำนวนคู่ จำนวนคี่

จำนวนคู่ จำนวนคี่

จำนวนคู่ (Odd number)
คือ จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว (ไม่มีเศษเหลือ) เช่น -34, -6, 0, 68

จำนวนคี่ (Even number)
คือ จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว (มีเศษเหลือ) เช่น -31, -5, 11, 743

วิธีง่ายๆคือให้เราสังเกตที่หลักหน่วย (ตัวเลขขวาสุด) ถ้าเลขในหลักหน่วยมีค่าเป็น 0, 2, 4, 6, 8 ก็สรุปได้เลยว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนคู่ แต่ถ้าเลขในหลักหน่วยมีค่าเป็น 1, 3, 5, 7, 9 ก็สรุปได้เลยว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนคี่โดยเลขในหลักอื่นจะมีค่าเท่าใดก็ได้

ตัวอย่าง
พิจารณาว่าจำนวน 10238776 เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่

วิธีคิด
ให้ดูตัวเลขในหลักหน่วย (ขวาสุด) ซึ่งก็คือเลข 6 แสดงว่าจำนวน 10238776 เป็นจำนวนคู่

รู้หรือไม่?
เศษส่วนหรือเลขทศนิยม เช่น 1/2 หรือ 3.14 ไม่ถือว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่