คอร์สเรียน

วิชา
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 208 รายการ รายการทั้งหมด 208 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
เรียงตามความนิยม
Filters Sort
CALCULUS I มหาวิทยาลัย
ค่าเรียน
4,500-5,300
BIOCHEMISTRY
Biomolecules, Basic Organic Chemistry, Respiration, Photosynthesis
ค่าเรียน
3,300-3,900
คณิตศาสตร์ ENTRANCE
(สอบตรง PAT1 และวิชาสามัญ) *นร.ไม่เคยเรียนกับ ANNOP มาก่อน ให้ลงคอร์สปรับพื้น Entrance ก่อน *หากยังเรียนไม่ครบทุกเล่ม แนะนำให้เก็บเนื้อหา ม.5 เทอม 2 และ ม.6 ให้ครบก่อน
ค่าเรียน
6,500-18,900
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 1
ค่าเรียน
1,100-1,300
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 กลางภาค
ค่าเรียน
400-450
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ลำดับ และอนุกรม
ควรเรียนจบคอร์ส Expo & Log มาก่อน
ค่าเรียน
1,000-2,000
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 2
ค่าเรียน
900-1,100
CALCULUS I มหาวิทยาลัย Update’59
ค่าเรียน
4,500-5,300
Placeholder
เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555
ค่าเรียน
350-400
ปรับพื้นฐานก่อนเรียน คอร์ส Entrance
ควรเรียนจบคอร์ส Expo & Log มาก่อน
ค่าเรียน
1,700-3,500
ติวสอบ กฎการนับ
ค่าเรียน
350-400
ติวสอบ ตรีโกณมิติประยุกต์ (ตั้งแต่ 3A) เวกเตอร์
ค่าเรียน
1,500-1,800
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง EXPO&LOG
ฟังกันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
ค่าเรียน
2,100-2,700
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง สถิติ และ กำหนดการเชิงเส้น
ค่าเรียน
1,400-3,000
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง แคลคูลัส
ควรเรียนจบคอร์ส ม.4 เทอม 2 มาก่อน
ค่าเรียน
1,900-3,500
Pre-Olympic คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
ค่าเรียน
2,800-3,300
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 2
ค่าเรียน
1,400-1,700
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
เรื่อง จำนวนจริง ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมการสองตัวแปร กราฟ การแยกตัวประกอบพหุนาม ม.3 สมการกำลังสอง ม.3 พาราโบลา สามเหลี่ยมคล้าย
ค่าเรียน
3,500-5,200
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
เรื่อง จำนวนจริง เลขยกกำลังและราก พหุนาม การสร้างทางเรขาคณิต เส้นขนาน การแปลงทางเรขาคณิต
ค่าเรียน
3,400-3,800
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 (Special Care)
เรื่อง เมทริกซ์ ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติและการประยุกต์ เวกเตอร์ในปริภูมิ3มิติ Special Care คอร์สห้องเล็ก บรรยากาศดี ดูแลทั่วถึง อะไรที่ไม่เข้าใจ ครูสลูปจะอธิบายเต็มที่ จนกว่าจะเข้าใจ เน้นฝึกทำเอง ถ้าไม่ได้จริงๆ ยกมือถามครูได้เลย ดูแลทั่วถึงทุกคน ใครไม่เข้าใจ เดินไปสอนที่โต๊ะให้เลย
ค่าเรียน
5,400
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (Special Care)
เรื่อง จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ Special Care คอร์สห้องเล็ก บรรยากาศดี ดูแลทั่วถึง อะไรที่ไม่เข้าใจ ครูสลูปจะอธิบายเต็มที่ จนกว่าจะเข้าใจ เน้นฝึกทำเอง ถ้าไม่ได้จริงๆ ยกมือถามครูได้เลย ดูแลทั่วถึงทุกคน ใครไม่เข้าใจ เดินไปสอนที่โต๊ะให้เลย
ค่าเรียน
4,800
PHYSICS II มหาวิทยาลัย – Final
ค่าเรียน
3,600-4,200
PHYSICS II มหาวิทยาลัย – Midterm
ค่าเรียน
2,900-3,400
PHYSICS II มหาวิทยาลัย
ค่าเรียน
5,600-6,600
PHYSICS I มหาวิทยาลัย – Final Update’59
ค่าเรียน
3,300-3,900
PHYSICS I มหาวิทยาลัย – Midterm Update’59
ค่าเรียน
2,900-3,400
PHYSICS I มหาวิทยาลัย Update’59
ค่าเรียน
5,600-6,600
CALCULUS II มหาวิทยาลัย – Final
ค่าเรียน
2,800-3,300
CALCULUS II มหาวิทยาลัย – Midterm
ค่าเรียน
2,600-3,000
CALCULUS II มหาวิทยาลัย
ค่าเรียน
4,500-5,300
1 2 7
1 2 7
CALCULUS I มหาวิทยาลัย
ค่าเรียน
4,500-5,300
BIOCHEMISTRY
Biomolecules, Basic Organic Chemistry, Respiration, Photosynthesis
ค่าเรียน
3,300-3,900
คณิตศาสตร์ ENTRANCE
(สอบตรง PAT1 และวิชาสามัญ) *นร.ไม่เคยเรียนกับ ANNOP มาก่อน ให้ลงคอร์สปรับพื้น Entrance ก่อน *หากยังเรียนไม่ครบทุกเล่ม แนะนำให้เก็บเนื้อหา ม.5 เทอม 2 และ ม.6 ให้ครบก่อน
ค่าเรียน
6,500-18,900
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 1
ค่าเรียน
1,100-1,300
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 กลางภาค
ค่าเรียน
400-450
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ลำดับ และอนุกรม
ควรเรียนจบคอร์ส Expo & Log มาก่อน
ค่าเรียน
1,000-2,000
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 2
ค่าเรียน
900-1,100
CALCULUS I มหาวิทยาลัย Update’59
ค่าเรียน
4,500-5,300
เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555
ค่าเรียน
350-400
ปรับพื้นฐานก่อนเรียน คอร์ส Entrance
ควรเรียนจบคอร์ส Expo & Log มาก่อน
ค่าเรียน
1,700-3,500
ติวสอบ กฎการนับ
ค่าเรียน
350-400
ติวสอบ ตรีโกณมิติประยุกต์ (ตั้งแต่ 3A) เวกเตอร์
ค่าเรียน
1,500-1,800
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง EXPO&LOG
ฟังกันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
ค่าเรียน
2,100-2,700
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง สถิติ และ กำหนดการเชิงเส้น
ค่าเรียน
1,400-3,000
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง แคลคูลัส
ควรเรียนจบคอร์ส ม.4 เทอม 2 มาก่อน
ค่าเรียน
1,900-3,500
Pre-Olympic คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
ค่าเรียน
2,800-3,300
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 2
ค่าเรียน
1,400-1,700
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
เรื่อง จำนวนจริง ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมการสองตัวแปร กราฟ การแยกตัวประกอบพหุนาม ม.3 สมการกำลังสอง ม.3 พาราโบลา สามเหลี่ยมคล้าย
ค่าเรียน
3,500-5,200
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
เรื่อง จำนวนจริง เลขยกกำลังและราก พหุนาม การสร้างทางเรขาคณิต เส้นขนาน การแปลงทางเรขาคณิต
ค่าเรียน
3,400-3,800
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 (Special Care)
เรื่อง เมทริกซ์ ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติและการประยุกต์ เวกเตอร์ในปริภูมิ3มิติ Special Care คอร์สห้องเล็ก บรรยากาศดี ดูแลทั่วถึง อะไรที่ไม่เข้าใจ ครูสลูปจะอธิบายเต็มที่ จนกว่าจะเข้าใจ เน้นฝึกทำเอง ถ้าไม่ได้จริงๆ ยกมือถามครูได้เลย ดูแลทั่วถึงทุกคน ใครไม่เข้าใจ เดินไปสอนที่โต๊ะให้เลย
ค่าเรียน
5,400
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (Special Care)
เรื่อง จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ Special Care คอร์สห้องเล็ก บรรยากาศดี ดูแลทั่วถึง อะไรที่ไม่เข้าใจ ครูสลูปจะอธิบายเต็มที่ จนกว่าจะเข้าใจ เน้นฝึกทำเอง ถ้าไม่ได้จริงๆ ยกมือถามครูได้เลย ดูแลทั่วถึงทุกคน ใครไม่เข้าใจ เดินไปสอนที่โต๊ะให้เลย
ค่าเรียน
4,800
PHYSICS II มหาวิทยาลัย – Final
ค่าเรียน
3,600-4,200
PHYSICS II มหาวิทยาลัย – Midterm
ค่าเรียน
2,900-3,400
PHYSICS II มหาวิทยาลัย
ค่าเรียน
5,600-6,600
PHYSICS I มหาวิทยาลัย – Final Update’59
ค่าเรียน
3,300-3,900
PHYSICS I มหาวิทยาลัย – Midterm Update’59
ค่าเรียน
2,900-3,400
PHYSICS I มหาวิทยาลัย Update’59
ค่าเรียน
5,600-6,600
CALCULUS II มหาวิทยาลัย – Final
ค่าเรียน
2,800-3,300
CALCULUS II มหาวิทยาลัย – Midterm
ค่าเรียน
2,600-3,000
CALCULUS II มหาวิทยาลัย
ค่าเรียน
4,500-5,300
1 2 7