สินค้า

วิชา
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 262 รายการ รายการทั้งหมด 262 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต
เรียนใน ม.1 เทอม 1 ในหลักสูตรใหม่
ค่าเรียน
400฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
เรียนใน ม.1 เทอม 1 ในหลักสูตรใหม่
ค่าเรียน
400฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ลำดับและอนุกรม หลักสูตรใหม่’64
เรียนในระดับชั้นม.6 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
2,000฿
ตะลุยโจทย์ สังคม ป.6 สอบเข้า ม.1
ตะลุยโจทย์ สังคม สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ และรอบสามัญ *รอบสอนสด FB Live: เรียนทุกวันพฤหัสบดี เริ่ม 7 ต.ค. 64 - 13 ม.ค. 64 เวลา 17.30-19.30 น. สามารถดูเทปทบทวนได้ในกลุ่ม Facebook หลังรอบสอนสด 1 วัน
ค่าเรียน
5,500฿
ตะลุยโจทย์ สังคม ม.3 สอบเข้า ม.4
ตะลุยโจทย์สังคม สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ *รอบสอนสด FB Live: เรียนทุกวันพุธ เริ่ม 10 พ.ย. 64-26 ม.ค. 65 เวลา 17.30-20.00 น. สามารถดูเทปทบทวนได้ในกลุ่ม Facebook หลังรอบสอนสด
ค่าเรียน
6,000฿
สรุปข่าวและความรู้รอบตัว ปี 64-65
สรุปข่าวสารและความรู้รอบตัวในปัจจุบัน ในรูปแบบของข้อสอบแข่งขัน เป็นคอร์สยอดฮิตที่ตรงกับข้อสอบโรงเรียนดัง ในทุกๆปี update ให้ก่อนสอบสาธิตและรอบสามัญ *รอบสอนสด FB Live: วันเสาร์+อาทิตย์ เดือน มี.ค. 65 สามารถดูเทปทบทวนได้ในกลุ่ม Facebook หลังรอบสอนสด
ค่าเรียน
1,500฿
สังคมศึกษา ม.3
เนื้อหาครบ 5 สาระ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง
ค่าเรียน
10,000฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ TCAS Ent. + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค คณิต Entrance (PAT1 คณิต1) ตะลุยโจทย์ Entrance update'64 โดย ครูน็อต/ครูตูน   *เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนจบเนื้อหาม.ปลายทั้งหมด และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ค่าเรียน
20,485฿20,485฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ TCAS Ent. + ปรับพื้น
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ENT + Entrance  update'64 โดย ครูน็อต/ครูตูน *เหมาะสำหรับผูีที่เรียนจบเนื้อหาม.ปลายครบทั้งหมด และ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ค่าเรียน
18,900฿18,900฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ TCAS Ent.+ปรับพื้น+ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นก่อนเรียน Entrance, คณิต Entrance (PAT1 คณิต1) ตะลุยโจทย์ ENT update'64 โดย ครูน็อต/ครูตูน   *เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนจบเนื้อหาม.ปลายครบทั้งหมด หรือ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ค่าเรียน
22,080฿22,080฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 1 ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 2 *** ไม่รวมปรับพื้น *เรียนในระดับชั้น ม.1
ค่าเรียน
6,880฿6,880฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค (ทั้งหมด 9 เรื่อง) จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต (ครูมิ้นท์) เลขยกกำลัง ทศนิมยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ (ครูมิ้นท์) สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สถิติ ม.ต้น (หลักสูตรเดิม) *เรียนในระดับชั้น ม.1 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
6,400฿6,400฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 1 *เรียนในระดับชั้น ม.1  
ค่าเรียน
3,960฿3,960฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1+ เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ***ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้น ม.1
ค่าเรียน
5,580฿5,580฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
ปรับพื้น ม.1 เทอม 2 ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.1
ค่าเรียน
4,320฿4,320฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 1 ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 2 *** ไม่รวมปรับพื้น *เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
8,080฿8,080฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค (8 เรื่อง) ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ปริซึมและทรงกระบอก การแปลงทางเรขาคณิต สมบัติของเลขยกกำลัง พหุนาม ความเท่ากันทุกประการ-และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง *ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้นม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
4,960฿4,960฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.2 ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 1 * เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
5,580฿5,580฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1+ เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ***ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
6,750฿6,750฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.2 เทอม 2 ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
4,860฿4,860฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 1 ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 2 ***ไม่รวมปรับพื้น *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
10,080฿10,080฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค (11 เรื่อง) อัตราส่วนตรีโกณมิติ สถิติ (3) (อ.ต้อย) อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ความคล้าย กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วงกลม พีระมิด กรวย และทรงกลม ความน่าจะเป็น (ม.ต้น) *** ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
7,120฿7,120฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นขึ้น ม.3 ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 1 *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
7,380฿7,380฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1+ เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ***ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
8,280฿8,280฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.3 เทอม 2 ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
5,760฿5,760฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.4 (หลักสูตรเดิม) มี เมทริกซ์
คอร์สในแพ็ค ม.4 เทอม 1 (เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวน) ม.4 เทอม 2 (เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมทริกซ์) ***ไม่รวมปรับพื้น *เรียนในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
9,680฿9,680฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.4 (หลักสูตรใหม่) มี Expo Log
คอร์สในแพ็ค (7 เรื่อง) ปรับพื้นฐาน ม.ปลาย เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน Expo & Log *เรียนในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
12,800฿12,800฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 + ปรับพื้นขึ้น ม.ปลาย
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นขึ้น ม.ปลาย ม.4 เทอม 1 (เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวน) *เรียนในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
7,110฿7,110฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 + ปรับพื้นแก้สมการ อสมการ
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นขึ้น แก้สมการ อสมการ ม.4 เทอม 2 (เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมทริกซ์) *เรียนในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
5,940฿5,940฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.5 (หลักสูตรใหม่) มี เมทริกซ์
คอร์สในแพ็ค (6 เรื่อง) ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็นเบื้องต้น หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น *เรียนในระดับชั้น ม.5 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
12,240฿12,240฿
1 2 9