สินค้า

วิชา
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 62 รายการ รายการทั้งหมด 62 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
Pre-Olympic คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
ค่าเรียน
3,300
Pre-Olympic คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
ค่าเรียน
3,300
Pre-Olympic คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
ค่าเรียน
3,300
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 1
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 1*เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,300
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 2
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 2*เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 2 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,100
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 1
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.2 เทอม 1*เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.2 เทอม 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,300
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 2
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.2 เทอม 2*เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.2 เทอม 2 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,300
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 1
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.3 เทอม 1*เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.3 เทอม 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,700
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 2
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.3 เทอม 2*เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.3 เทอม 2 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,700
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ  จำนวนเต็ม  จำนวนและตัวเลข  เลขยกกำลัง*เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาระดับชั้นประถมศึกษา(ป.6) - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
3,100
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า พหุนาม ม.1 สมการ ม.1 คู่อันดับและกราฟ การให้เหตุผล บทประยุกต์ 2*เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นม.1 เทอม 1 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
3,100
คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง คู่อันดับและกราฟ (ม.1)
เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ม.1*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.1 - นักเรียนพื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานและทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
400
คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง พหุนาม (ม.1)
เรื่อง พหุนาม ม.1*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.1 - นักเรียนพื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานและทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง สมการ
เรื่อง สมการ ม.1*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.1 - นักเรียนพื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานและทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ
เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ม.1*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.1 - นักเรียนพื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานและทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
800
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ  พหุนาม ม.2  เศษส่วน-พหุนาม ม.2  เลขยกกำลัง ม.2  การวัด  การแปลงทางเรขาคณิต  ความเท่ากันทุกประการ*เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,000
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทพีธากอรัส การแยกตัวประกอบ-ของพหุนาม ม.2 สมการกำลังสอง ม.2 สมการตัวแปรเดียว ม.2 การแปรผัน*เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
3,500
คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง จำนวนจริง
เรื่อง จำนวนจริง ม.2*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
400
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
เรื่อง จำนวนจริง ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมการสองตัวแปร กราฟ การแยกตัวประกอบพหุนาม ม.3 สมการกำลังสอง ม.3 พาราโบลา สามเหลี่ยมคล้าย*เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
5,200
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
เรื่อง อสมการ  ระบบสมการกำลังสอง  วงกลม  ความน่าจะเป็น  สถิติ  เศษส่วนพหุนาม ม.3*เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบปลายแล้วอนในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,000-4,200
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง พาราโบลา
เรื่อง พาราโบลา ม.3*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
500
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง วงกลม
เรื่อง วงกลม ม.3*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
500
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง กราฟเส้นตรง
เรื่อง กราฟเส้นตรง ม.3*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
500
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม (ม.3)
เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม ม.3*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
600
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง ปริมาตรและพื้นผิว
เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว ม.3*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
800
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง ระบบจำนวนจริง
เรื่อง ระบบจำนวนจริง ม.3*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
600
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง สมการกำลังสอง (ม.3)
เรื่อง สมการกำลังสอง ม.3*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.3*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
600
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง สามเหลี่ยมคล้าย
เรื่อง สามเหลี่ยมคล้าย ม.3*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
500
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง อสมการ ม.3
เรื่อง อสมการ*เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.3 -นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่นต้องการปูพื้นฐานหรือทบทวนเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ค่าเรียน
400
1 2 3