Sale 20.689655172414%

Pack คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรใหม่)

8,700฿ 6,900฿

ล้างค่า

รายละเอียด

คอร์สในแพ็ค (ทั้งหมด 9 เรื่อง)

จำนวนเต็ม

การสร้างทางเรขาคณิต (ครูมิ้นท์)

เลขยกกำลัง

ทศนิมยมและเศษส่วน

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ (ครูมิ้นท์)

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

สถิติ ม.ต้น (ครบหลักสูตร) (อ.อรรณพ+อ.ต้อย)

*เรียนในระดับชั้น ม.1 หรือ ม.ต้น