สินค้า

วิชา
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 181 – 192 จากทั้งหมด 192 รายการ รายการทั้งหมด 192 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิต ม.ต้น เรื่อง วงกลม
เรียนใน ม.3 เทอม 2 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
1,000฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม
เรียนใน ม.3 เทอม 2 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ปริมาตรและพื้นที่ผิว ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
700฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง ความน่าจะเป็น ม.ต้น
เรียนใน ม.3 เทอม 2 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
700฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง จำนวนและตัวเลข
เรียนใน ม.1 เทอม 1 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
1,100฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เรียนใน ม.1 เทอม 1 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
1,000฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง การวัด
เรียนใน ม.2 เทอม 1 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
500฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว
ปริซึมและทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เรียนใน ม.2 เทอม 1 และ ม.3 เทอม 2 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
900฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ม.2
เรียนใน ม.2 เทอม 1 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
400฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ม.3
เรียนใน ม.3 เทอม 2 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
700฿-900฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง การแปรผัน
เรียนใน ม.2 เทอม 2 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
500฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง จำนวนจริง
เรียนใน ม.3 เทอม 1 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
600฿-900฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง ระบบสมการกำลังสอง
เรียนใน ม.3 เทอม 2 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
900฿
1 6 7