สินค้า

วิชา
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 181 – 210 จากทั้งหมด 240 รายการ รายการทั้งหมด 240 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง เลขยกกำลัง
เรียนใน ม.1 เทอม 1 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
900฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
เรียนใน ม.1 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.1 เทอม 2
ค่าเรียน
1,200฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรียนใน ม.1 เทอม 2 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
700฿-800฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
เรียนใน ม.1 เทอม 2 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.2 เทอม 1
ค่าเรียน
800฿-1,200฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
เรียนใน ม.1 เทอม 2 หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.1 เทอม 2 และ ม.2 เทอม 2
ค่าเรียน
1,400฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง สถิติ ม.ต้น (หลักสูตรเดิม)
เรียนใน ม.1 ม.2 และ ม.3 หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.3 เทอม 2
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
เรียนใน ม.1 เทอม 2 หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่จะเรียนใน กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ม.1 เทอม 2
ค่าเรียน
400฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เรียนใน ม.2 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.2 เทอม 2
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
เรียนใน ม.2 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.2 เทอม 2
ค่าเรียน
400฿-700฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก
เรียนใน ม.2 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ปริมาตรและพื้นที่ผิว ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
เรียนใน ม.2 เทอม 1 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
300฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง
เรียนใน ม.2 เทอม 1 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
900฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง พหุนาม
เรียนใน ม.2 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.1 เทอม 2 และ ม.2 เทอม 1
ค่าเรียน
1,400฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง พหุนาม ม.1
เฉพาะเนื้อหาพหุนาม ม.1 หลักสูตรเดิมเท่านั้น สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 2 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
แถมเนื้อหาเสริม เส้นขนาน เรียนใน ม.2 เทอม 2 หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนในม.2 เทอม 1
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
เรียนใน ม.2 เทอม 2 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
800฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรียนใน ม.3 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.3 เทอม 2
ค่าเรียน
400฿-600฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
เรียนใน ม.3 เทอม 1 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
600฿-1,000฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
เรียนใน ม.3 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.2 เทอม 2 และ ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
1,200฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ความคล้าย
เรียนใน ม.3 เทอม 1 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
500฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
เรียนใน ม.3 เทอม 1 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
500฿-600฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง สถิติ (3)
เรียนใน ม.3 เทอม 1 หลักสุตรใหม่
ค่าเรียน
400฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรียนใน ม.3 เทอม 2 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
1,100฿-1,200฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง วงกลม
เรียนใน ม.3 เทอม 2 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
500฿-900฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม
เรียนใน ม.3 เทอม 2 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ปริมาตรและพื้นที่ผิว ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ความน่าจะเป็น
เรียนใน ม.3 เทอม 2 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง จำนวนและตัวเลข
เรียนใน ม.1 เทอม 1 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
1,000฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เรียนใน ม.1 เทอม 1 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง การวัด
เรียนใน ม.2 เทอม 1 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
500฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว
ปริซึมและทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เรียนใน ม.2 เทอม 1 และ ม.3 เทอม 2 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
800฿
1 6 7 8