สินค้า

วิชา
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 31 – 60 จากทั้งหมด 259 รายการ รายการทั้งหมด 259 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4
คอร์สในแพ็ค อัตราส่วนตรีโกณมิติ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2 *เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหาจบในระดับชั้น ม.3  หรือ เตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
9,520฿9,520฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค อัตราส่วนตรีโกณมิติ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ *เรียนจบเนื้อหาในระดับชั้น ม.3 หรือ เตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
16,000฿16,000฿
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนและตัวเลข เลขยกกำลัง สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)  test อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 1 จำนวนชั่วโมงเรียน : 3 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 4
ค่าเรียน
3,100฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง สถิติ หลักสูตรใหม่’64
เรียนในระดับชั้น ม.6 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
2,000฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 1 จำนวนชั่วโมงเรียน : 3 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 4
ค่าเรียน
1,300฿
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)   อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 1 จำนวนชั่วโมงเรียน : 3 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 4
ค่าเรียน
600฿
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า พหุนาม ม.1 สมการ ม.1 คู่อันดับและกราฟ การให้เหตุผล บทประยุกต์ 2 สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
3,100฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,100฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
900฿
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ พหุนาม ม.2 เศษส่วนพหุนาม ม.2 เลขยกกำลัง ม.2 การวัด การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
4,000฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,300฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
600฿
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทพีธากอรัส การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.2 สมการกำลังสอง ม.2 สมการตัวแปรเดียว ม.2 การแปรผัน สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
3,500฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,300฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
1,300฿
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
เรื่อง จำนวนจริง ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมการสองตัวแปร กราฟ การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3 สมการกำลังสอง ม.3 พาราโบลา สามเหลี่ยมคล้าย สำหรับผู้ที่เรียน ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,200฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,700฿
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4
เรียนใน ม.3 หลักสูตรใหม่ ใช้เป็นพื้นฐานของเรื่อง ตรีโกณมิติ ในระดับชั้น ม.5 และวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ ม.3
ค่าเรียน
1,100฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
เรื่อง อสมการ ระบบสมการกำลังสอง วงกลม ความน่าจะเป็น สถิติ เศษส่วนพหุนาม ม.3 สำหรับผู้ที่เรียน ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
4,000฿-4,200฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,700฿
คณิตศาสตร์ สาระพื้นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
เรียนใน ม.5 ใช้เป็นพื้นฐานของเรื่อง ความน่าจะเป็น
ค่าเรียน
1,100฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐาน ก่อนเตรียมสอบเข้า ม.4
เรียนใน ม.3 ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้เรียน คอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1
เรียนใน ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ค่าเรียน
5,000฿
คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2
เรียนใน ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ค่าเรียน
4,700฿
ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4
เรียนใน ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ควรจบคอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 ทั้ง 2 เล่มมาก่อน
ค่าเรียน
4,500฿
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.4 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
เรียนใน ม.3 ตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ควรจบคอร์สตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.4 มาก่อน
ค่าเรียน
3,600฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย
เรียนใน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานก่อนเรียนเนื้อหา
ค่าเรียน
1,700฿
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง และการอ้างเหตุผล ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เรียน ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,900฿-6,400฿
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมทริกซ์ สำหรับผู้ที่เรียน ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,900฿
1 2 3 9