Skip to content

สินค้า

วิชา
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 31 – 60 จากทั้งหมด 256 รายการ รายการทั้งหมด 256 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
SOCIAL INFOGRAPHICS 1 for ประถมปลาย
SOCIAL INFOGRAPHICS 1 for ประถมปลาย 50 pic for more 500 Questions พบกับ Infpgraphics 50 ภาพเด็ด สีสัรสวยงามทั้ง 5 สาระ พร้อมขยายความสไตล์ครูน็อค ให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกถาม ฝึกตอบ พร้อมแนวคำถามสร้างจินตนาการ ปรับการเรียน ด้วยการสร้างความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ
ค่าเรียน
6,000
SOCIAL INFOGRAPHICS 2 for ประถมปลาย
SOCIAL INFOGRAPHICS 1 for ประถมปลาย 50 pic for more 250 Questions & 250 ข้อสอบ พบกับ Infographics 50 ภาพเด็ด สีสันสวยงาม ทั้ง 5 สาระ พร้อมขยายความตามสไตล์ครูน็อค ให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกถาม ฝึกตอบ พร้อมแนวคำถามสร้างจินตนาการ ปรับการเรียน ด้วยการสร้างความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ
ค่าเรียน
6,000
กฎหมาย ม.ปลาย
เรื่อง กฎหมาย สังคม ม.ปลาย *เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย และนักเรียนที่อยากทบทวนเฉพาะเรื่อง
ค่าเรียน
1,400
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 1
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 1 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,300
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 2
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 2 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้น ม.1 เทอม 2 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,100
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 1
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.2 เทอม 1 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.2 เทอม 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,300
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 2
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.2 เทอม 2 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.2 เทอม 2 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,300
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 1
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.3 เทอม 1 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.3 เทอม 1 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,700
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 2
เรื่อง เทคนิคตะลุยโจทย์ในเนื้อหาระดับชั้น ม.3 เทอม 2 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาระดับชั้นม.3 เทอม 2 - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,700
คณิตศาสตร์ ENTRANCE
เรื่อง Entrance (สอบตรง, PAT1 และวิชาสามัญ) เล่มที่ 1 เซต ระบบจำนวนจริง - เล่มที่ 2 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กำหนดการเชิงเส้น - เล่มที่ 3 EXPO&LOG ตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์ - เล่มที่ 4 จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม แคลคูลัส - เล่มที่ 5 ความน่าจะเป็น สถิติ 1 สถิติ 2 สถิติ 3 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นม.ปลายทั้งหมดแล้ว - นักเรียนที่ใช้สอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก - นร.ไม่เคยเรียนกับ ANNOP มาก่อน ให้ลงคอร์สปรับพื้น Entrance ก่อน - หากยังเรียนไม่ครบทุกเล่ม แนะนำให้เก็บเนื้อหา ม.5 เทอม 2 และ ม.6 ให้ครบก่อน
ค่าเรียน
17,500-18,900
คณิตศาสตร์ O-NET High Light
เรื่อง O-NET High Light สรุปเนื้อหาม.ปลาย เตรียมพร้อมก่อนสอบ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ต้องการทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET - นักรัยนที่เรียนสายศิลป์-ภาษา (คณิต 2) - นักเรียนที่การฝึกทำโจทย์เพิ่มเติม
ค่าเรียน
3,600
คณิตศาสตร์ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง การเรียนการสอนเกี่ยวกับ การนำโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่ได้คัดสรรมาทั้งหมด เพื่อเตรียมตัวนำไปใช้ทำข้อสอบของ PAT ความถนัดทางวิศวกรรม เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในสาขานี้โดยเฉพาะ   อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรในแต่ละโรงเรียน และการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับจังหวะการสอนที่โรงเรียน มีความตั้งใจเรียน แต่แบบไม่ตั้งใจ ครูสามารถเคี่ยวเข็ญให้ได้
ค่าเรียน
คณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6 (เลือกเนื้อหาได้)
สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชา คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ทั้งหมด ที่สามารถเลือกเรียนได้ตามหลักสูตรของกระทรวง และหลักสูตรพิเศษของทางโรงเรียน ที่เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐาน เรียนตามระดับชั้น วางแผนการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการแข่งขัน และสามารถเลือกเรียนเนื้อหาให้ตรงจุดตามความต้องการของน้องแต่ คุณครูผู้ใจดี มีความเป็นแม่ มีความถนัดรับมือกับเด็กๆ เข้าใจธรรมชาติของวัย และปัญหาในการเรียน เหมาะสำหรับ น้องๆที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ ต้องการเนื้อหาเฉพาะ และเรียนด้วยจังหวะความเร็วในการเรียนของตนเอง
ค่าเรียน
7,500
คณิตศาสตร์ ป.6 + ม.ต้น (เลือกเนื้อหาได้)
สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชา คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมปีที่ 6 และมัธยมต้นทั้งหมด ที่สามารถเลือกเรียนได้ตามหลักสูตรของกระทรวง และหลักสูตรพิเศษของทางโรงเรียน ที่เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐาน เรียนตามระดับชั้น วางแผนการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการแข่งขัน และสามารถเลือกเรียนเนื้อหาให้ตรงจุดตามความต้องการของน้องแต่ คุณครูผู้ใจดี มีความเป็นแม่ มีความถนัดรับมือกับเด็กๆ เข้าใจธรรมชาติของวัย และปัญหาในการเรียน เหมาะสำหรับ น้องๆที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ ต้องการเนื้อหาเฉพาะ และเรียนด้วยจังหวะความเร็วในการเรียนของตนเอง
ค่าเรียน
7,500
คณิตศาสตร์ ม. 1 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสดโดย ครูตูน
เรี่อง จำนวนเต็ม เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ค่าเรียน
3,800
คณิตศาสตร์ ม. 2 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสดโดย ครูรัฐ
เรื่อง จำนวนจริง เลขยกกำลังและราก พหุนาม การสร้างทางเรขาคณิต เส้นขนาน การแปลงทางเรขาคณิต
ค่าเรียน
3,800
คณิตศาสตร์ ม. 2 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสดโดยครูตูน
เรื่อง  อัตราส่วนร้อยละ  พหุนาม ม.2  เศษส่วน-พหุนาม ม.2  เลขยกกำลัง ม.2  การวัด  การแปลงทางเรขาคณิต  ความเท่ากันทุกประการ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2  นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน  
ค่าเรียน
3,800
คณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสดโดย ครูตูน
เรื่อง  จำนวนจริง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  สมการสองตัวแปร  กราฟ  การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3  สมการกำลังสอง ม.3  พาราโบลา  สามเหลี่ยมคล้าย *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,000
คณิตศาสตร์ ม. 3 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) ครูรัฐ
เรื่อง อสมการ  ระบบสมการกำลังสอง  วงกลม  ความน่าจะเป็น สถิติ  เศษส่วนพหุนาม ม.3 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบปลายแล้วอนในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,200
คณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสด ครูรัฐ
เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง และการอ้างเหตุผล ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบปลายแล้วอนในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,200
คณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสดโดย ครูตูน
เรื่อง  เซต  ตรรกศาสตร์  ระบบจำนวนจริง และการอ้างเหตุผล  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบปลายแล้วอนในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,200
คณิตศาสตร์ ม. 4 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) รร.ในเครือ สพฐ.
เรื่อง เนื้อหาเกี่ยวกับระดับชั้น ม.4 เทอม 2 ในเครือ สพฐ. พร้อมหลักสูตรใหม่   อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรในแต่ละโรงเรียน และการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับจังหวะการสอนที่โรงเรียน มีความตั้งใจเรียน แต่แบบไม่ตั้งใจ ครูสามารถเคี่ยวเข็ญให้ได้
ค่าเรียน
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) สอนสดโดย ครูตูน
เรื่อง - ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ฟังก์ชันตรีโกณมิติและตรีโกณมิติ  เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบปลายแล้วอนในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,500
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) รร.ในเครือ สพฐ.
เรื่อง เนื้อหาเกี่ยวกับระดับชั้น ม.5 เทอม 2 ของ รร.ในเครือ สพฐ. พร้อมหลักสูตรใหม่   อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรในแต่ละโรงเรียน และการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับจังหวะการสอนที่โรงเรียน มีความตั้งใจเรียน แต่แบบไม่ตั้งใจ ครูสามารถเคี่ยวเข็ญให้ได้
ค่าเรียน
4,800
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) สอนสด ครูตูน หรือ ครูรัฐ
เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็น *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1 - นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
4,200
คณิตศาสตร์ ม. 6 เรื่อง ลำดับ อนุกรม และแคลคูลัส สอนสดโดย ครูสลูป Special Care
เรื่อง ลำดับและอนุกรม *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นม.5-6 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
5,900
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย เรื่องแคลคูลัส สอนสดโดย ครูตูน
เรื่อง แคลคูลัส *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นม.5-6 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
2,500
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ  จำนวนเต็ม  จำนวนและตัวเลข  เลขยกกำลัง *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบเนื้อหาระดับชั้นประถมศึกษา(ป.6) - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
3,100
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 Special Care
เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณคำ พหุนามม.1 สมการม.1 คู่อันดับและกราฟ การใช้เหตุผล บทประยุกต์2 พร้อมเรื่องที่เรียนในหลักสูตรใหม่ Special Care คอร์สห้องเล็ก บรรยากาศดี ดูแลทั่วถึง อะไรที่ไม่เข้าใจ ครูสลูปจะอธิบายเต็มที่ จนกว่าจะเข้าใจ เน้นฝึกทำเอง ถ้าไม่ได้จริงๆ ยกมือถามครูได้เลย ดูแลทั่วถึงทุกคน ใครไม่เข้าใจ เดินไปสอนที่โต๊ะให้เลย
ค่าเรียน
5,200
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า พหุนาม ม.1 สมการ ม.1 คู่อันดับและกราฟ การให้เหตุผล บทประยุกต์ 2 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นม.1 เทอม 1 - นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน
ค่าเรียน
3,100
1 2 3 9