สินค้า

วิชา
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 31 – 60 จากทั้งหมด 192 รายการ รายการทั้งหมด 192 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
Placeholder
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ
ค่าเรียน
3,600฿3,600฿
Placeholder
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สถิติ ม.ต้น (ครบหลักสูตร)
ค่าเรียน
3,600฿3,600฿
Placeholder
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ปริซึมและทรงกระบอก การแปลงทางเรขาคณิต สมบัติของเลขยกกำลัง พหุนาม
ค่าเรียน
4,500฿
Placeholder
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค ความเท่ากันทุกประการ และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง *เรื่อง สถิติ(2) มีใน สถิติ ม.ต้น(ครบหลักสูตร) หากยังไม่เคยเรียน ต้องลงเพิ่ม
ค่าเรียน
1,500฿
Placeholder
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ความคล้าย กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง *เรื่อง สถิติ(3) มีใน สถิติ ม.ต้น(ครบหลักสูตร) หากยังไม่เคยเรียน ต้องลงเพิ่ม สถิติ(3)
ค่าเรียน
3,900฿
Placeholder
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วงกลม พีระมิด กรวย และทรงกลม ความน่าจะเป็นม.ต้น อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 *ไม่มีเรื่อง สถิติ(3)
ค่าเรียน
3,900฿3,900฿
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) มี เมทริกซ์
คอร์สในแพ็ค - ตรีโกณมิติ - เวกเตอร์ - เมทริกซ์
ค่าเรียน
7,900฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ลำดับและอนุกรม หลักสูตรใหม่’64
เรียนในระดับชั้นม.6 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
2,000฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็น สำหรับผู้ที่เรียน ม.5 เทอม 2
ค่าเรียน
5,900฿5,900฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.6 update – อ.อรรณพ
คอร์สในแพ็ค ลำดับและอนุกรม (อ.อรรณพ) + update โดย ครูน็อต แคลคูลัส (อ.อรรณพ) สถิติและกำหนดการเชิงเส้น (อ.อรรณพ) + update โดย ครูตูน *เรียนในระดับชั้น ม.6 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
6,500฿6,500฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.6 หลักสูตร’64 – รวมครู
คอร์สในแพ็ค ลำดับและอนุกรม หลักสูตร'64 โดย ครูน็อต แคลคูลัส อ.อรรณพ สถิติ ม.6 หลักสูตร'64 โดย ครูตูน *เรียนในระดับชั้น ม.6 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
6,500฿6,500฿
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนและตัวเลข เลขยกกำลัง สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 97 จำนวนชั่วโมงเรียน : 250 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 307
ค่าเรียน
3,200฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง สถิติ หลักสูตรใหม่’64
เรียนในระดับชั้น ม.6 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
2,000฿
คณิต Advance ม.1 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 97 จำนวนชั่วโมงเรียน : 250 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 307
ค่าเรียน
1,400฿
คณิต ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) สรุปเนื้อหา ม.1 เทอม 1 ที่จำเป็นต้องใช้ต่อ เทอม 2 เรื่อง เลขยกกำลัง ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำนวนเต็มและการคำนวณ   อายุคอร์ส : 12 เดือน จำนวนครั้ง : 97 ครั้ง ชั่วโมงเรียน : 250 ชม. ให้เวลาเรียน : 307 ชม.
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า พหุนาม ม.1 สมการ ม.1 คู่อันดับและกราฟ การให้เหตุผล บทประยุกต์ 2 สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
3,200฿
คณิต Advance ม.1 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,200฿
คณิต ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) สรุปเนื้อหา ม.1 ที่จำเป็นต้องใช้ต่อ ม.2 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม การบวกลบคูณหารพหุนาม เลขยกกำลัง การแก้สมการตัวแปรเดียว
ค่าเรียน
1,000฿
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ พหุนาม ม.2 เศษส่วนพหุนาม ม.2 เลขยกกำลัง ม.2 การวัด การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
4,000฿
คณิต Advance ม.2 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,400฿
คณิต ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) สรุปเนื้อหา ม.2 เทอม 1 ที่จำเป็นต้องใช้ต่อ เทอม 2 เรื่อง ทักษะการคำนวณ การบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพหุนาม การบวกลบคูณหารพหุนาม การแก้สมการตัวแปรเดียวเบื้องต้น
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทพีธากอรัส การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.2 สมการกำลังสอง ม.2 สมการตัวแปรเดียว ม.2 การแปรผัน สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
3,500฿
คณิต Advance ม.2 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,400฿
คณิต ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
1,400฿
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
เรื่อง จำนวนจริง ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมการสองตัวแปร กราฟ การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3 สมการกำลังสอง ม.3 พาราโบลา สามเหลี่ยมคล้าย สำหรับผู้ที่เรียน ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,200฿
คณิต Advance ม.3 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,800฿
คณิต เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4
เรียนใน ม.3 หลักสูตรใหม่ ใช้เป็นพื้นฐานของเรื่อง ตรีโกณมิติ ในระดับชั้น ม.5 และวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ ม.3
ค่าเรียน
1,200฿
คณิต ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) สรุปเนื้อหา ม.3 เทอม 1 ที่จำเป็นต้องใช้ต่อ เทอม 2 เรื่อง การบวกลบคูณพหุนาม สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบพหุนาม เศษส่วนพหุนามอย่างง่าย สมการกำลังสอง
ค่าเรียน
800฿
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
เรื่อง อสมการ ระบบสมการกำลังสอง วงกลม ความน่าจะเป็น สถิติ เศษส่วนพหุนาม ม.3 สำหรับผู้ที่เรียน ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
4,000฿
คณิต Advance ม.3 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,800฿
1 2 3 7