คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1

4,000฿

เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ พหุนาม ม.2 เศษส่วนพหุนาม ม.2 เลขยกกำลัง ม.2 การวัด การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ
สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN202 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ พหุนาม ม.2 เศษส่วนพหุนาม ม.2 เลขยกกำลัง ม.2 การวัด การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ
สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)