คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2

700

ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN304 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สอน

อ.อรรณพ

วิธีการเรียน

Online, Sigma