Sale 30.56768558952%

Pack คณิตศาสตร์ ม.5+ม.6 (อ.อรรณพ) +update

22,900฿ 15,900฿

ล้างค่า

รายละเอียด

คอร์สในแพ็ค (6 เรื่อง)

ม.5 เทอม 1 (Expo&Log ตรีโกณ เวกเตอร์)
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ม.5 เทอม 2 (จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็น)
ลำดับและอนุกรม + update โดย ครูน๊อต
แคลคูลัส
สถิติและกำหนดการเชิงเส้น + update โดย ครูตูน

*เรียนในระดับชั้น ม.5-ม.6 หรือ ม.ปลาย