คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2

3,100฿

เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า พหุนาม ม.1 สมการ ม.1 คู่อันดับและกราฟ การให้เหตุผล บทประยุกต์ 2
สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN104 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า พหุนาม ม.1 สมการ ม.1 คู่อันดับและกราฟ การให้เหตุผล บทประยุกต์ 2
สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)