วันหยุด ศูนย์ส่งหนังสือ Annop

วันหยุดศูนย์ส่งหนังสือ Annop
เดือนพฤษภาคม 2565

วัน อาทิตย์ ที่ 1 พ.ค. 65 วันแรงงาน
วัน พุธ ที่ 4 พ.ค. 65 วันฉัตรมงคล
วัน อาทิตย์ ที่ 15 พ.ค. 65 วันวิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน 2565
วัน ศุกร์ ที่ 3 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี