สิทธิชดเชยในระบบส่วนตัว Sigma ฟรี สำหรับรอบเรียนแบบ DVD

คอร์สเรียน/เนื้อหา จำนวนชั่วโมง
ชดเชยในระบบส่วนตัว Sigma
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 4.00
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 4.00
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 4.30
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 4.30
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 2 2.30
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 7.30
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 7.30
อัตราส่วนตรีโกณ ม.3+ม.4 2.30
คณิตศาสตร์ ม.5 สาระพื้นฐาน 2.30
คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 7.30
คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2 7.30
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 7.30
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเข้า ม.4  คณิตศาสตร์-วิทยฯ 5.00
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 10.00
Pre-Olympic  ม.4 เทอม 1 4.00
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 10.00
Pre-Olympic  ม.4 เทอม 2 4.00
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 12.30
Pre-Olympic  ม.5 เทอม 1 4.00
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 12.30
คณิตศาสตร์ ม.5 + ม.6 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 2.30
คณิต ม.5 + ม.6  เรื่อง สถิติ และ กำหนดการเชิงเส้น 5.00
คณิตศาสตร์ ม.6  เรื่อง แคลคูลัส 5.00
คณิตศาสตร์ ม.6 (รวมเรื่อง)  ชดฟรี 5 ม้วน 12.30
ปรับพื้นฐานก่อนเรียนคอร์ส Entrance 4.00
คณิตศาสตร์ Entrance และ สอบตรง 20.00
คณิตศาสตร์ O-NET High Light 5.00
ตะลุยโจทย์ Entrance 12.30
ทำข้อสอบทุนระดับ ม.ปลาย 5.00
คณิตศาสตร์ SMART I 2.30

ติดต่อรับสิทธิชดเชยในระบบ Sigma ได้ทันที ที่สาขาที่ลงทะเบียนเรียน DVD
**สิทธิพิเศษนี้มีเฉพาะรอบ DVD ที่สาขาของ อ.อรรณพ เท่านั้น