คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1

5,000

เรียนใน ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN309 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

เรียนใน ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สอน

อ.อรรณพ

วิธีการเรียน

Online, Sigma