คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เมทริกซ์

1,4001,600

เรียนใน ม.5 เทอม 2 ของหลักสูตรใหม่
หรือใน ม.5 เทอม 1 และ ม. 4 เทอม 1 ของหลักสูตรบางโรงเรียน
ควรผ่านเรื่อง ระบบจำนวนจริงมาก่อน

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN411 หมวดหมู่: ,