คณิตศาสตร์ สาระพื้นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

1,100

เรียนใน ม.5 ใช้เป็นพื้นฐานของเรื่อง ความน่าจะเป็น

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN413 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

เรียนใน ม.5 ใช้เป็นพื้นฐานของเรื่อง ความน่าจะเป็น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สอน

อ.อรรณพ

วิธีการเรียน

Online, Sigma