คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

5,9006,400

เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง และการอ้างเหตุผล ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
สำหรับผู้ที่เรียน ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN451 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง และการอ้างเหตุผล ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
สำหรับผู้ที่เรียน ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สอน

ครูตูน, อ.อรรณพ

วิธีการเรียน

Online, Sigma