คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1

7,9008,400

เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและตรีโกณมิติ เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ
สำหรับผู้ที่เรียน ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AN551 หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและตรีโกณมิติ เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ
สำหรับผู้ที่เรียน ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สอน

ครูตูน, อ.อรรณพ

วิธีการเรียน

Online, Sigma