คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ภาคตัดกรวย

1,600

เรียนใน ม.4 เทอม 2
ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน

ล้างค่า
รหัสสินค้า: AR472 หมวดหมู่: ,