สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 211 – 239 จากทั้งหมด 239 รายการ รายการทั้งหมด 239 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ม.3
เรียนใน ม.3 เทอม 2 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
700฿-800฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง การแปรผัน
เรียนใน ม.2 เทอม 2 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
500฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง จำนวนจริง
เรียนใน ม.3 เทอม 1 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
600฿-800฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ระบบสมการกำลังสอง
เรียนใน ม.3 เทอม 2 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
700฿-800฿
Get Ready คณิตฯ O-NET เซต จำนวนจริง และการแก้ระบบสมการ อสมการ
สรุปเนื้อหาให้พร้อมเตรียมสอบ O-net ม.6 สำหรับนักเรียน ม.5 / ม.6
ค่าเรียน
600฿
Get Ready คณิตฯ O-NET ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟ
สรุปเนื้อหาให้พร้อมเตรียมสอบ O-net ม.6 สำหรับนักเรียน ม.5 / ม.6
ค่าเรียน
600฿
Get Ready คณิตฯ O-NET เรขาคณิต และอัตราส่วนตรีโกนมิติ
สรุปเนื้อหาให้พร้อมเตรียมสอบ O-net ม.6 สำหรับนักเรียน ม.5 / ม.6
ค่าเรียน
600฿
Get Ready คณิตฯ O-NET เลขยกกำลัง ลำดับ และอนุกรม
สรุปเนื้อหาให้พร้อมเตรียมสอบ O-net ม.6 สำหรับนักเรียน ม.5 / ม.6
ค่าเรียน
600฿
Get Ready คณิตฯ O-NET สถิติ
สรุปเนื้อหาให้พร้อมเตรียมสอบ O-net ม.6 สำหรับนักเรียน ม.5 / ม.6
ค่าเรียน
600฿
Get Ready คณิตฯ O-NET ความน่าจะเป็น
สรุปเนื้อหาให้พร้อมเตรียมสอบ O-net ม.6 สำหรับนักเรียน ม.5 / ม.6
ค่าเรียน
600฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 หลักสูตรเดิม
รวมเนื้อหาหลักสูตรเดิม ทั้ง เทอม 1 เทอม 2 และคอร์ส ADVANCE สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
6,440฿6,440฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 หลักสูตรเดิม
รวมเนื้อหาหลักสูตรเดิม ทั้ง เทอม 1 เทอม 2 และคอร์ส ADVANCE สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
8,700฿8,700฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรเดิม
รวมเนื้อหาหลักสูตรเดิม ทั้ง เทอม 1 เทอม 2 และคอร์ส ADVANCE สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
11,680฿11,680฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4
รวมคอร์สสำหรับนักเรียน ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 หรือสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
16,560฿16,560฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 หลักสูตรใหม่
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.1 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
5,760฿5,760฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 หลักสูตรใหม่
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.2 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
5,520฿5,520฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรใหม่
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.3 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
7,040฿7,040฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.4
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.4 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
12,800฿12,800฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.5
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.5 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
13,120฿13,120฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.6
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.6 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
6,320฿6,320฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ Entrance
รวมคอร์สสอบ TCAS สำหรับนักเรียน ม.5 / 6 เพื่อเตรียมสอบ PAT1, คณิต1 วิชาสามัญ และสอบตรง
ค่าเรียน
22,080฿22,080฿
สังคม ป.6 สอบเข้า ม.1 ช่วงที่ 1
เรื่อง ประวัติศาสตร์ 1 พื้นฐานประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยุธยา ประวัติศาสตร์โลก บุคคลสำคัญ พื้นฐานการเมืองการปกครอง การเมืองไทย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ค่าเรียน
6,000฿
สังคม ป.6 สอบเข้า ม.1 ช่วงที่ 2
เรื่อง พื้นฐานภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและอาเซียน ประวัติศาสตร์ 2 ธนบุรี - ปัจจุบัน พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สำหรับสอบแข่งขัน ศาสนาสากล หลักธรรมพุทธศาสนา ควรผ่านเนื้อหา ป.6 ช่วงที่ 1 มาก่อน
ค่าเรียน
6,000฿
สังคม ป.6 สอบเข้า ม.1 ช่วงที่ 3
สรุปประเด็นเด็ดสังคมศึกษา ทั้ง 5 สาระ ทบทวนเทคนิคทั้งหมดจาก ช่วงที่ 1 และ 2 เพื่อพร้อมนำไปใช้จริง ควรผ่านเนื้อหา ป.6 ช่วงที่ 1 และ 2 มาก่อน
ค่าเรียน
5,000฿
สังคม ป.6 สอบเข้า ม.1 ช่วงที่ 4
https://youtu.be/IfI8Lvys5zM อายุคอร์ส 12 เดือน จำนวนครั้ง 1 ครั้ง จำนวนชั่วโมงเรียน 3 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงที่ให้ 4 ชั่วโมง
ค่าเรียน
5,500฿
สังคมศึกษา ม.1
ครบทั้ง 5 สาระ ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ภูมิศาสตร์ พระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
ค่าเรียน
10,000฿
สังคมศึกษา ม.2
ครบทั้ง 5 สาระ ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ภูมิศาสตร์ พระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
ค่าเรียน
10,000฿
สังคม ม.ปลาย เรื่อง ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
สำหรับนักเรียน ม.ปลาย
ค่าเรียน
6,000฿
ตะลุยโจทย์ สังคม ม.6
ครอบคลุมเนื้อหา 5 สาระ 8 เรื่อง ครบตามหลักสูตร ผจญภัยกับข้อสอบจริง พร้อมขยายความเนื้อหา หาจุดบอด รีบแก้ไข ก่อนลงสนามจริง 2564
ค่าเรียน
5,500฿
1 7 8