สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 192 รายการ รายการทั้งหมด 192 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
Pack Ent. (TCAS) คณิต1 A-Level + ปรับพื้น
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ENT + Entrance  update'64 โดย ครูน็อต/ครูตูน *เหมาะสำหรับผูีที่เรียนจบเนื้อหาม.ปลายครบทั้งหมด และ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ค่าเรียน
18,900฿18,900฿
Pack Ent.(TCAS) คณิต1 A-Level +ปรับพื้น+ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นก่อนเรียน Entrance, คณิต Entrance (PAT1 คณิต1) ตะลุยโจทย์ ENT update'64 โดย ครูน็อต/ครูตูน   *เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนจบเนื้อหาม.ปลายครบทั้งหมด หรือ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ค่าเรียน
21,900฿21,900฿
Pack Ent.(TCAS) คณิต1 A-Level+ ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค คณิต Entrance (PAT1 คณิต1) ตะลุยโจทย์ Entrance update'64 โดย ครูน็อต/ครูตูน   *เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนจบเนื้อหาม.ปลายทั้งหมด และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ค่าเรียน
19,900฿19,900฿
pack คณิต ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) มี Expo Log
คอร์สในแพ็ค คณิต ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) มี Expo Log - ปรับพื้นขึ้น แก้สมการ อสมการ - เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน - Expo  & Log
ค่าเรียน
6,900฿6,900฿
Pack คณิต เตรียมสอบเข้า ม.4
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐานเตรียมสอบเข้า ม.4 คณิตสาระพื้นฐาน ความน่าจะเป็นเบื้องต้น คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2 *เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหาจบในระดับชั้น ม.3  หรือ เตรียมสอบเข้า ม.4 *ควรเรียนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 มาก่อน
ค่าเรียน
8,500฿8,500฿
Pack คณิต เตรียมสอบเข้า ม.4 + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นเตรียมสอบเข้า ม.4 คณิตสาระพื้นฐาน ความน่าจะเป็นเบื้องต้น คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ *เรียนจบเนื้อหาในระดับชั้น ม.3 หรือ เตรียมสอบเข้า ม.4 *ควรเรียนเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 มาก่อน
ค่าเรียน
14,900฿14,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม 2 ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) *เรียนในระดับชั้น ม.1
ค่าเรียน
5,500฿5,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรเดิม)+ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม 2 ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 1 ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.1
ค่าเรียน
6,900฿6,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค (ทั้งหมด 9 เรื่อง) จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต (ครูมิ้นท์) เลขยกกำลัง ทศนิมยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ (ครูมิ้นท์) สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สถิติ ม.ต้น (ครบหลักสูตร) (อ.อรรณพ+อ.ต้อย) *เรียนในระดับชั้น ม.1 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
6,900฿6,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 1 *เรียนในระดับชั้น ม.1  
ค่าเรียน
3,900฿3,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.1 เทอม 2 ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.1
ค่าเรียน
3,900฿3,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.2 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 1 ปรับพื้นฐาน ม.2 เทอม 2 ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
8,500฿8,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.2 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 ปรับพื้นฐาน ม.2 เทอม 2 ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ***ไม่รวมตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
6,900฿6,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.2 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค (8 เรื่อง) ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ปริซึมและทรงกระบอก การแปลงทางเรขาคณิต สมบัติของเลขยกกำลัง พหุนาม ความเท่ากันทุกประการ-และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง *สำหรับเรื่อง สถิติ(2) ต้องลงเพิ่ม สถิติ ม.ต้น(ครบหลักสูตร) *ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้นม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
5,500฿5,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)+ตะลุยโจท
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.2 ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 1 * เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
4,900฿4,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.2 เทอม 2 ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
4,500฿4,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.3 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.3 เทอม 1 ปรับพื้นฐาน ม.3 เทอม 2 ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
8,500฿8,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.3 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.3 เทอม 1 ปรับพื้นฐาน ม.3 เทอม 2 ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
10,900฿10,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรใหม่
คอร์สในแพ็ค (10 เรื่อง) อัตราส่วนตรีโกณมิติ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ความคล้าย กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วงกลม พีระมิด กรวย และทรงกลม ความน่าจะเป็น (ม.ต้น) *** ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรื่อง สถิติ(3) มีใน สถิติ ม.ต้น(ครบหลักสูตร) ใน Pack ช่วง ม.1 ม.2 แล้ว หรือ ลงเพิ่ม สถิติ(3) ได้ *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
7,200฿7,200฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1(หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นขึ้น ม.3 ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) มีอัพเดท สถิติ 3 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 Advance ม.3 เทอม 1 *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
7,500฿7,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)+ ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.3 เทอม 2 ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
5,500฿5,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.4 (หลักสูตรเดิม) มี เมทริกซ์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ ม.4 เทอม 1 (เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวน) ม.4 เทอม 2 (เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมทริกซ์) *เรียนในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
9,900฿9,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.4 (หลักสูตรใหม่) มี Expo Log
คอร์สในแพ็ค (7 เรื่อง) ปรับพื้นฐาน ม.ปลาย เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน Expo & Log *เรียนในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
9,900฿9,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นขึ้น ม.ปลาย ม.4 เทอม 1 (เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ) *เรียนในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
5,500฿5,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) มีเมทริกซ์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นขึ้น แก้สมการ อสมการ ม.4 เทอม 2 (เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมทริกซ์) *เรียนในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
5,900฿5,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.5 (หลักสูตรเดิม) มี Expo Log
คอร์สในแพ็ค ม.5 เทอม 1 (Expo&Log ตรีโกณ เวกเตอร์) ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ม.5 เทอม 2 (จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็น) *เรียนในระดับชั้น ม.5 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
10,900฿10,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.5 (หลักสูตรใหม่) มี เมทริกซ์
คอร์สในแพ็ค (6 เรื่อง) ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น *เรียนในระดับชั้น ม.5 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
10,900฿10,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.5+ม.6 (อ.อรรณพ) +update
คอร์สในแพ็ค (6 เรื่อง) ม.5 เทอม 1 (Expo&Log ตรีโกณ เวกเตอร์) ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ม.5 เทอม 2 (จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็น) ลำดับและอนุกรม + update โดย ครูน๊อต แคลคูลัส สถิติและกำหนดการเชิงเส้น + update โดย ครูตูน *เรียนในระดับชั้น ม.5-ม.6 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
15,900฿15,900฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต
เรียนใน ม.1 เทอม 1 ในหลักสูตรใหม่
ค่าเรียน
400฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง รูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ
เรียนใน ม.1 เทอม 1 ในหลักสูตรใหม่
ค่าเรียน
400฿
1 2 7