Skip to content

สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 15 จากทั้งหมด 15 รายการ รายการทั้งหมด 15 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
Get Ready คณิตฯ 2 + O-NET ความน่าจะเป็น
เรื่อง ความน่าจะเป็น *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาม.ปลาย - นักเรียนที่เตรียมตัวสอบ O-NET - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
600
Get Ready คณิตฯ 2 + O-NET ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟ
เรื่อง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาม.ปลาย - นักเรียนที่ต้องการทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
600
Get Ready คณิตฯ 2 + O-NET สถิติ
เรื่อง สถิติ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาม.ปลาย - นักเรียนที่เตรียมตัวสอบ O-NET - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
600
Get Ready คณิตฯ 2 + O-NET เซต จำนวนจริง และการแก้สมการ อสมการ
เรื่อง เซต จำนวนจริง และการแก้สมการ อสมการ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาม.ปลาย - นักเรียนที่ต้องการทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
600
Get Ready คณิตฯ 2 + O-NET เรขาคณิต และอัตราส่วนตรีโกณมิติ
เรื่อง เรขาคณิต และอัตราส่วนตรีโกณมิติ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาม.ปลาย - นักเรียนที่เตรียมตัวสอบ O-NET - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
600
Get Ready คณิตฯ 2 + O-NET เลขยกกำลัง ลำดับ และอนุกรม
เรื่อง เลขยกกำลัง ลำดับ และอนุกรม *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาม.ปลาย - นักเรียนที่เตรียมตัวสอบ O-NET - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
600
คณิตศาสตร์ ENTRANCE
เรื่อง Entrance (สอบตรง, PAT1 และวิชาสามัญ) เล่มที่ 1 เซต ระบบจำนวนจริง - เล่มที่ 2 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กำหนดการเชิงเส้น - เล่มที่ 3 EXPO&LOG ตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์ - เล่มที่ 4 จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม แคลคูลัส - เล่มที่ 5 ความน่าจะเป็น สถิติ 1 สถิติ 2 สถิติ 3 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นม.ปลายทั้งหมดแล้ว - นักเรียนที่ใช้สอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก - นร.ไม่เคยเรียนกับ ANNOP มาก่อน ให้ลงคอร์สปรับพื้น Entrance ก่อน - หากยังเรียนไม่ครบทุกเล่ม แนะนำให้เก็บเนื้อหา ม.5 เทอม 2 และ ม.6 ให้ครบก่อน
ค่าเรียน
17,500-18,900
คณิตศาสตร์ O-NET High Light
เรื่อง O-NET High Light สรุปเนื้อหาม.ปลาย เตรียมพร้อมก่อนสอบ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่ต้องการทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET - นักรัยนที่เรียนสายศิลป์-ภาษา (คณิต 2) - นักเรียนที่การฝึกทำโจทย์เพิ่มเติม
ค่าเรียน
3,600
ตะลุยโจทย์ Entrance
เรื่อง ตะลุยโจทย์ Entrance  สรุปเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบแนว Entrance แบบจับเวลา *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหา Entrance - นักเรียนที่ใช้สอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
6,600-7,100
ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ
เรื่อง ฝึกทำโจทย์ยาก คณิตศาสร์ 1 วิชาสามัญ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหา คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ - นักเรียนที่ใช้สอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
1,500
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ PAT1 / 9 วิชาสามัญ
เรื่อง เนื้อหาเกี่ยวกับการนำ วิชา คณิตศาสตร์ ทั้งหมดไปใช้ในการทำข้อสอบของ PAT และ 9 วิชาสามัญ  เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามสาขาต่างๆ   อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรในแต่ละโรงเรียน และการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับจังหวะการสอนที่โรงเรียน มีความตั้งใจเรียน แต่แบบไม่ตั้งใจ ครูสามารถเคี่ยวเข็ญให้ได้
ค่าเรียน
4,800
ปรับพื้นฐานก่อนเรียน คอร์ส Entrance
เรื่อง ปรับพื้นฐาน ก่อนเรียนคอร์ส Entrance  สรุปเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมปลายทั้งหมด *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบเนื้อหาระดับชั้น ม.4 -ม.5 - ม.6 มาแล้ว - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน - ควรเรียนจบคอร์ส Expo & Log มาก่อน
ค่าเรียน
3,500
สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ Admission
เรื่อง การเรียนการสอนเกี่ยวกับ โจทย์ปัญหาและการสรุปแบบครอบคลุมและเข้าใจง่าย ที่จะสามารถให้นำไปใช้ในการทำข้อสอบ Admission ได้ก่อนใคร   อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรในแต่ละโรงเรียน และการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับจังหวะการสอนที่โรงเรียน มีความตั้งใจเรียน แต่แบบไม่ตั้งใจ ครูสามารถเคี่ยวเข็ญให้ได้
ค่าเรียน
เจาะลึก พิชิตคณิต 1 วิชาสามัญ
เรื่อง เจาะลึก พิชิตคณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ  เทคนิคพิชิตข้อสอบและสรุปเนื้อหาครบ *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหา Entrance - นักเรียนที่ใช้สอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์
ค่าเรียน
4,500
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ Entrance
ปรับพื้ฐานก่อนเรียน คอร์ส Entrance คณิตศาสตร์ Entrance สอบตรง PAT1 และวิชาสามัญ ตะลุยโจทย์ Entrance  
ค่าเรียน
22,08022,080