คอร์สเรียน

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 59 รายการ รายการทั้งหมด 59 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
เรียงตามความนิยม
Filters Sort
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ลำดับ และอนุกรม
ควรเรียนจบคอร์ส Expo & Log มาก่อน
ค่าเรียน
1,000-2,000
ติวสอบ กฎการนับ
ค่าเรียน
350-400
ติวสอบ ตรีโกณมิติประยุกต์ (ตั้งแต่ 3A) เวกเตอร์
ค่าเรียน
1,500-1,800
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง EXPO&LOG
ฟังกันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
ค่าเรียน
2,100-2,700
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ระบบจำนวนจริง
ค่าเรียน
2,000-2,300
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง สถิติ และ กำหนดการเชิงเส้น
ค่าเรียน
1,400-3,000
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง แคลคูลัส
ควรเรียนจบคอร์ส ม.4 เทอม 2 มาก่อน
ค่าเรียน
1,900-3,500
Pre-Olympic คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
ค่าเรียน
2,800-3,300
ติวสอบ ลำดับ อนุกรม แคลคูลัส (ส่วนที่เหลือ)
ค่าเรียน
900-1,100
ติวสอบ ลำดับ อนุกรม แคลคูลัส (บางส่วน)
ค่าเรียน
1,100-1,300
ติวสอบ ทฤษฎีบททวินาม ทบทวนความน่าจะเป็น
ค่าเรียน
400-450
ติวสอบ ความน่าจะเป็น จำนวนเชิงซ้อน(บางส่วน)
ค่าเรียน
600-700
ติวสอบ จำนวนเชิงซ้อน
ค่าเรียน
350-400
ติวสอบ Expo & Log ตรีโกณมิติ (บางส่วน)
ค่าเรียน
1,400-1,700
ติวสอบ เมทริกซ์
ค่าเรียน
400-450
ติวสอบ ฟังก์ชัน
ค่าเรียน
400-450
ติวสอบ ความสัมพันธ์
ค่าเรียน
400-450
ติวสอบ เลขยกกำลัง
ค่าเรียน
400-450
ติวสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์
ค่าเรียน
400-450
ติวสอบ ทฤษฎีจำนวน
ค่าเรียน
350-400
ติวสอบ ค่าสัมบูรณ์
ค่าเรียน
350-400
ติวสอบ ฟังก์ชัน เมทริกซ์
ค่าเรียน
900-1,100
ติวสอบ ความสัมพันธ์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชัน (บางส่วน)
ค่าเรียน
1,100-1,300
ติวสอบ ค่าสัมบูรณ์ ทฤษฎีจำนวน เราขาคณิตวิเคราะห์
ค่าเรียน
1,100-1,300
ติวสอบ เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง
ค่าเรียน
900-1,100
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 ปลายภาค
ค่าเรียน
900-1,100
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 กลางภาค
ค่าเรียน
350-400
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 ปลายภาค
ค่าเรียน
400-450
คณิตศาสตร์ ศิลป์ภาษา ม.5 เทอม 2 หลักสูตรโรงเรียนเตรียมฯ
ค่าเรียน
2,100-2,500
คณิตศาสตร์ ศิลป์ภาษา ม. 5 เทอม 2 หลักสูตรโรงเรียนทั่วไป
ค่าเรียน
2,800-3,300
1 2