Skip to content

สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 8 จากทั้งหมด 8 รายการ รายการทั้งหมด 8 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง เนื้อหาเกี่ยวกับการสอบเข้าในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรในแต่ละโรงเรียน และการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับจังหวะการสอนที่โรงเรียน มีความตั้งใจเรียน แต่แบบไม่ตั้งใจ ครูสามารถเคี่ยวเข็ญให้ได้
ค่าเรียน
4,000
คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1
เรื่อง เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1  สรุปเนื้อหา+ฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบเข้า *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบเนื้อหา ม.3 เทอม 1 มาก่อน - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก  
ค่าเรียน
5,000
คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2
เรื่อง เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2  สรุปเนื้อหา+ฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบเข้า *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบเนื้อหา ม.3 เทอม 2 มาก่อน - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
4,700
ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4
เรื่อง ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.4 * เน้นจับเวลาทำข้อสอบ+ฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบเข้า *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหา - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
4,500
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
เรื่อง ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย วิชาคณิตฯ+วิชาวิทย์ฯ สอบเข้า ม.4  *เน้นจับเวลาทำข้อสอบ+ฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบเข้า *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่เรียนจบในเนื้อหาม.ต้นทั้งหมด - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ต้องการฝึกทำโจทย์ระดับยาก
ค่าเรียน
3,600
ปรับพื้นฐาน ก่อนเตรียมสอบเข้า ม.4
เรื่อง ปรับพื้นฐาน ก่อนเตรียมสอบเข้า ม.4 *เหมาะสำหรับ - นักเรียนที่จบในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าในระดับชั้นม.ปลาย - นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น เรียนย้อนหลังเพื่อปูพื้นฐาน - นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
700
สอบเข้า ม.4 รร.ชั้นนำ
เรื่อง การเรียนการสอนเกี่ยวกับ การสอบเข้าในระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียนชั้นนำต่างๆ   อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรในแต่ละโรงเรียน และการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับจังหวะการสอนที่โรงเรียน มีความตั้งใจเรียน แต่แบบไม่ตั้งใจ ครูสามารถเคี่ยวเข็ญให้ได้
ค่าเรียน
4,000
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ปรับพื้นฐานก่อนเตรียมสอบเข้า ม.4 คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4เล่ม1 คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4เล่ม2 คณิตศาสตร์ตะลุยโจทย์สอบเข้าม.4 ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.4คณิตศาสตร์+วิทยาศาสตร์  
ค่าเรียน
16,56016,560