คอร์สเรียน

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 40 รายการ รายการทั้งหมด 40 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
เรียงตามความนิยม
Filters Sort
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 1
ค่าเรียน
1,100-1,300
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 กลางภาค
ค่าเรียน
400-450
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 2
ค่าเรียน
900-1,100
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 2
ค่าเรียน
1,400-1,700
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
เรื่อง จำนวนจริง ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมการสองตัวแปร กราฟ การแยกตัวประกอบพหุนาม ม.3 สมการกำลังสอง ม.3 พาราโบลา สามเหลี่ยมคล้าย
ค่าเรียน
4,400-5,200
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
เรื่อง จำนวนจริง เลขยกกำลังและราก พหุนาม การสร้างทางเรขาคณิต เส้นขนาน การแปลงทางเรขาคณิต
ค่าเรียน
3,400
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 (Special Care)
เรื่อง เมทริกซ์ ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติและการประยุกต์ เวกเตอร์ในปริภูมิ3มิติ Special Care คอร์สห้องเล็ก บรรยากาศดี ดูแลทั่วถึง อะไรที่ไม่เข้าใจ ครูสลูปจะอธิบายเต็มที่ จนกว่าจะเข้าใจ เน้นฝึกทำเอง ถ้าไม่ได้จริงๆ ยกมือถามครูได้เลย ดูแลทั่วถึงทุกคน ใครไม่เข้าใจ เดินไปสอนที่โต๊ะให้เลย
ค่าเรียน
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (Special Care)
เรื่อง จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ Special Care คอร์สห้องเล็ก บรรยากาศดี ดูแลทั่วถึง อะไรที่ไม่เข้าใจ ครูสลูปจะอธิบายเต็มที่ จนกว่าจะเข้าใจ เน้นฝึกทำเอง ถ้าไม่ได้จริงๆ ยกมือถามครูได้เลย ดูแลทั่วถึงทุกคน ใครไม่เข้าใจ เดินไปสอนที่โต๊ะให้เลย
ค่าเรียน
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง อสมการ ม.3
ค่าเรียน
350-400
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง เศษส่วนพหุนาม ม.3
ค่าเรียน
600-700
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง วงกลม
ค่าเรียน
400-500
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง พาราโบลา
ค่าเรียน
400-500
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง สามเหลี่ยมคล้าย
ค่าเรียน
400-500
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง สมการกำลังสอง (ม.3)
ค่าเรียน
600-700
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม (ม.3)
ค่าเรียน
500-600
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง กราฟเส้นตรง
ค่าเรียน
400-500
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ค่าเรียน
500-600
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง ระบบจำนวนจริง
ค่าเรียน
500-600
คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง ปริมาตรและพื้นผิว
ค่าเรียน
700-800
คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง จำนวนจริง
ค่าเรียน
350-400
Placeholder
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3 + ม.4
เป็นเนื้อหาของ ม.3 และเป็นพื้นฐานตรีโกณมิติในระดับ ม.5
ค่าเรียน
600-1,200
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2
ค่าเรียน
600-700
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3
ค่าเรียน
800-900
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
1,400-1,700
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทพีธากอรัส การแยกตัวประกอบ-ของพหุนาม ม.2 สมการกำลังสอง ม.2 สมการตัวแปรเดียว ม.2 การแปรผัน
ค่าเรียน
3,000-3,500
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 2
ค่าเรียน
1,100-1,300
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2
ค่าเรียน
500-600
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 1
ค่าเรียน
1,100-1,300
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2
ค่าเรียน
800-900
คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ
ค่าเรียน
700-800
1 2