สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 236 รายการ รายการทั้งหมด 236 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนและตัวเลข เลขยกกำลัง สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
3,100
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,300
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
600
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า พหุนาม ม.1 สมการ ม.1 คู่อันดับและกราฟ การให้เหตุผล บทประยุกต์ 2 สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
3,100
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,100
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
900
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ พหุนาม ม.2 เศษส่วนพหุนาม ม.2 เลขยกกำลัง ม.2 การวัด การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
4,000
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,300
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
600
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทพีธากอรัส การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.2 สมการกำลังสอง ม.2 สมการตัวแปรเดียว ม.2 การแปรผัน สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
3,500
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,300
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
1,300
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
เรื่อง จำนวนจริง ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมการสองตัวแปร กราฟ การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3 สมการกำลังสอง ม.3 พาราโบลา สามเหลี่ยมคล้าย สำหรับผู้ที่เรียน ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,200
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,700
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4
เรียนใน ม.3 หลักสูตรใหม่ ใช้เป็นพื้นฐานของเรื่อง ตรีโกณมิติ ในระดับชั้น ม.5 และวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ ม.3
ค่าเรียน
1,100
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
เรื่อง อสมการ ระบบสมการกำลังสอง วงกลม ความน่าจะเป็น สถิติ เศษส่วนพหุนาม ม.3 สำหรับผู้ที่เรียน ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
4,000-4,200
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,700
คณิตศาสตร์ สาระพื้นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
เรียนใน ม.5 ใช้เป็นพื้นฐานของเรื่อง ความน่าจะเป็น
ค่าเรียน
1,100
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐาน ก่อนเตรียมสอบเข้า ม.4
เรียนใน ม.3 ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้เรียน คอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1
เรียนใน ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ค่าเรียน
5,000
คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2
เรียนใน ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ค่าเรียน
4,700
ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4
เรียนใน ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ควรจบคอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 ทั้ง 2 เล่มมาก่อน
ค่าเรียน
4,500
ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.4 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
เรียนใน ม.3 ตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ควรจบคอร์สตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า ม.4 มาก่อน
ค่าเรียน
3,600
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย
เรียนใน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานก่อนเรียนเนื้อหา
ค่าเรียน
1,700
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง และการอ้างเหตุผล ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เรียน ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,900-6,400
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมทริกซ์ สำหรับผู้ที่เรียน ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐาน การแก้สมการ อสมการ
เรียนใน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานก่อนเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและตรีโกณมิติ เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ สำหรับผู้ที่เรียน ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
7,900-8,400
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็น สำหรับผู้ที่เรียน ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,900-6,400
1 2 8