สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 75 รายการ รายการทั้งหมด 75 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
Pack คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม 2 ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) *เรียนในระดับชั้น ม.1
ค่าเรียน
5,500฿5,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรเดิม)+ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.1 เทอม 2 ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 1 ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.1
ค่าเรียน
6,900฿6,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค (ทั้งหมด 9 เรื่อง) จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต (ครูมิ้นท์) เลขยกกำลัง ทศนิมยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ (ครูมิ้นท์) สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สถิติ ม.ต้น (ครบหลักสูตร) (อ.อรรณพ+อ.ต้อย) *เรียนในระดับชั้น ม.1 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
6,900฿6,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 1 *เรียนในระดับชั้น ม.1  
ค่าเรียน
3,900฿3,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.1 เทอม 2 ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.1
ค่าเรียน
3,900฿3,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.2 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 ปรับพื้นฐาน ม.2 เทอม 2 ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ***ไม่รวมตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
6,900฿6,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.2 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 1 ปรับพื้นฐาน ม.2 เทอม 2 ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
8,500฿8,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.2 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค (8 เรื่อง) ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ปริซึมและทรงกระบอก การแปลงทางเรขาคณิต สมบัติของเลขยกกำลัง พหุนาม ความเท่ากันทุกประการ-และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง *สำหรับเรื่อง สถิติ(2) ต้องลงเพิ่ม สถิติ ม.ต้น(ครบหลักสูตร) *ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้นม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
5,500฿5,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)+ตะลุยโจท
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.2 ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 1 * เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
4,900฿4,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.2 เทอม 2 ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
4,500฿4,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.3 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.3 เทอม 1 ปรับพื้นฐาน ม.3 เทอม 2 ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
8,500฿8,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.3 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.3 เทอม 1 ปรับพื้นฐาน ม.3 เทอม 2 ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
10,900฿10,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรใหม่
คอร์สในแพ็ค (10 เรื่อง) อัตราส่วนตรีโกณมิติ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ความคล้าย กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วงกลม พีระมิด กรวย และทรงกลม ความน่าจะเป็น (ม.ต้น) *** ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรื่อง สถิติ(3) มีใน สถิติ ม.ต้น(ครบหลักสูตร) ใน Pack ช่วง ม.1 ม.2 แล้ว หรือ ลงเพิ่ม สถิติ(3) ได้ *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
7,200฿7,200฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1(หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นขึ้น ม.3 ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) มีอัพเดท สถิติ 3 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 Advance ม.3 เทอม 1 *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
7,500฿7,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)+ ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.3 เทอม 2 ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
5,500฿5,500฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต
เรียนใน ม.1 เทอม 1 ในหลักสูตรใหม่
ค่าเรียน
400฿
คณิต ม.ต้น เรื่อง รูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ
เรียนใน ม.1 เทอม 1 ในหลักสูตรใหม่
ค่าเรียน
400฿
Placeholder
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ
ค่าเรียน
3,600฿3,600฿
Placeholder
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สถิติ ม.ต้น (ครบหลักสูตร)
ค่าเรียน
3,600฿3,600฿
Placeholder
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
ค่าเรียน
4,500฿
Placeholder
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค ความเท่ากันทุกประการ และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง *เรื่อง สถิติ(2) มีใน สถิติ ม.ต้น(ครบหลักสูตร) หากยังไม่เคยเรียน ต้องลงเพิ่ม
ค่าเรียน
1,500฿
Placeholder
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ความคล้าย กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง *เรื่อง สถิติ(3) มีใน สถิติ ม.ต้น(ครบหลักสูตร) หากยังไม่เคยเรียน ต้องลงเพิ่ม สถิติ(3)
ค่าเรียน
3,900฿
Placeholder
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วงกลม พีระมิด กรวย และทรงกลม ความน่าจะเป็นม.ต้น อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 *ไม่มีเรื่อง สถิติ(3)
ค่าเรียน
3,900฿3,900฿
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนและตัวเลข เลขยกกำลัง สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 97 จำนวนชั่วโมงเรียน : 250 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 307
ค่าเรียน
3,200฿
คณิต Advance ม.1 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 97 จำนวนชั่วโมงเรียน : 250 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 307
ค่าเรียน
1,400฿
คณิต ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) สรุปเนื้อหา ม.1 เทอม 1 ที่จำเป็นต้องใช้ต่อ เทอม 2 เรื่อง เลขยกกำลัง ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำนวนเต็มและการคำนวณ   อายุคอร์ส : 12 เดือน จำนวนครั้ง : 97 ครั้ง ชั่วโมงเรียน : 250 ชม. ให้เวลาเรียน : 307 ชม.
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า พหุนาม ม.1 สมการ ม.1 คู่อันดับและกราฟ การให้เหตุผล บทประยุกต์ 2 สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
3,200฿
คณิต Advance ม.1 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,200฿
คณิต ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) สรุปเนื้อหา ม.1 ที่จำเป็นต้องใช้ต่อ ม.2 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม การบวกลบคูณหารพหุนาม เลขยกกำลัง การแก้สมการตัวแปรเดียว
ค่าเรียน
1,000฿
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ พหุนาม ม.2 เศษส่วนพหุนาม ม.2 เลขยกกำลัง ม.2 การวัด การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
4,000฿
1 2 3