สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 71 รายการ รายการทั้งหมด 71 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต
เรียนใน ม.1 เทอม 1 ในหลักสูตรใหม่
ค่าเรียน
400฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
เรียนใน ม.1 เทอม 1 ในหลักสูตรใหม่
ค่าเรียน
400฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 1 ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 2 *** ไม่รวมปรับพื้น *เรียนในระดับชั้น ม.1
ค่าเรียน
6,880฿6,880฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค (ทั้งหมด 9 เรื่อง) จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต (ครูมิ้นท์) เลขยกกำลัง ทศนิมยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ (ครูมิ้นท์) สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สถิติ ม.ต้น (หลักสูตรเดิม) *เรียนในระดับชั้น ม.1 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
6,400฿6,400฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 1 *เรียนในระดับชั้น ม.1  
ค่าเรียน
3,960฿3,960฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1+ เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ***ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้น ม.1
ค่าเรียน
5,580฿5,580฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
ปรับพื้น ม.1 เทอม 2 ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.1 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.1
ค่าเรียน
4,320฿4,320฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 1 ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 2 *** ไม่รวมปรับพื้น *เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
8,080฿8,080฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค (8 เรื่อง) ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ปริซึมและทรงกระบอก การแปลงทางเรขาคณิต สมบัติของเลขยกกำลัง พหุนาม ความเท่ากันทุกประการ-และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง *ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้นม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
4,960฿4,960฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.2 ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 1 * เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
5,580฿5,580฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1+ เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ***ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
6,750฿6,750฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.2 เทอม 2 ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.2 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.2 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
4,860฿4,860฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 (หลักสูตรเดิม) + ตะลุยโจทย์
คอร์สในแพ็ค ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 1 ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 2 ***ไม่รวมปรับพื้น *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
10,080฿10,080฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 (หลักสูตรใหม่)
คอร์สในแพ็ค (11 เรื่อง) อัตราส่วนตรีโกณมิติ สถิติ (3) (อ.ต้อย) อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ความคล้าย กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วงกลม พีระมิด กรวย และทรงกลม ความน่าจะเป็น (ม.ต้น) *** ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
7,120฿7,120฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นขึ้น ม.3 ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 1 *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
7,380฿7,380฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1+ เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ***ไม่รวมปรับพื้นและตะลุยโจทย์ *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
8,280฿8,280฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 + ตะลุยโจทย์ (หลักสูตรเดิม)
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้น ม.3 เทอม 2 ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) Advance ม.3 เทอม 2 *เรียนในระดับชั้น ม.3 หรือ ม.ต้น
ค่าเรียน
5,760฿5,760฿
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนและตัวเลข เลขยกกำลัง สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)  test อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 1 จำนวนชั่วโมงเรียน : 3 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 4
ค่าเรียน
3,100฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 1 จำนวนชั่วโมงเรียน : 3 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 4
ค่าเรียน
1,300฿
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)   อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 1 จำนวนชั่วโมงเรียน : 3 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 4
ค่าเรียน
600฿
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า พหุนาม ม.1 สมการ ม.1 คู่อันดับและกราฟ การให้เหตุผล บทประยุกต์ 2 สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
3,100฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,100฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
900฿
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ พหุนาม ม.2 เศษส่วนพหุนาม ม.2 เลขยกกำลัง ม.2 การวัด การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
4,000฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,300฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
600฿
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทพีธากอรัส การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.2 สมการกำลังสอง ม.2 สมการตัวแปรเดียว ม.2 การแปรผัน สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
3,500฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,300฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
1,300฿
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
เรื่อง จำนวนจริง ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมการสองตัวแปร กราฟ การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3 สมการกำลังสอง ม.3 พาราโบลา สามเหลี่ยมคล้าย สำหรับผู้ที่เรียน ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,200฿
1 2 3