สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 62 รายการ รายการทั้งหมด 62 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต
สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) อายุคอร์ส 12 เดือน จำนวนครั้ง 1 ครั้ง จำนวนชั่วโมงเรียน 3 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงที่ให้ 4 ชั่วโมง
ค่าเรียน
400฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
เรียนใน ม.1 เทอม 1 ในหลักสุตรใหม่
ค่าเรียน
400฿
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนและตัวเลข เลขยกกำลัง สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)  test อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 1 จำนวนชั่วโมงเรียน : 3 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 4
ค่าเรียน
3,100฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 1 จำนวนชั่วโมงเรียน : 3 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 4
ค่าเรียน
1,300฿
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)   อายุคอร์ส : 12 จำนวนครั้ง : 1 จำนวนชั่วโมงเรียน : 3 จำนวนชั่วโมงที่ให้ : 4
ค่าเรียน
600฿
คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
เรื่อง ทศนิยม เศษส่วน การประมาณค่า พหุนาม ม.1 สมการ ม.1 คู่อันดับและกราฟ การให้เหตุผล บทประยุกต์ 2 สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
3,100฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.1 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,100฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
900฿
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ พหุนาม ม.2 เศษส่วนพหุนาม ม.2 เลขยกกำลัง ม.2 การวัด การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
4,000฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,300฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
600฿
คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ทฤษฎีบทพีธากอรัส การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.2 สมการกำลังสอง ม.2 สมการตัวแปรเดียว ม.2 การแปรผัน สำหรับผู้ที่เรียน ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
3,500฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.2 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,300฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
1,300฿
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
เรื่อง จำนวนจริง ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมการสองตัวแปร กราฟ การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.3 สมการกำลังสอง ม.3 พาราโบลา สามเหลี่ยมคล้าย สำหรับผู้ที่เรียน ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,200฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 1
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.3 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,700฿
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4
เรียนใน ม.3 หลักสูตรใหม่ ใช้เป็นพื้นฐานของเรื่อง ตรีโกณมิติ ในระดับชั้น ม.5 และวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ ม.3
ค่าเรียน
1,100฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2
ทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ ก่อนเรียนคอร์ส ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
เรื่อง อสมการ ระบบสมการกำลังสอง วงกลม ความน่าจะเป็น สถิติ เศษส่วนพหุนาม ม.3 สำหรับผู้ที่เรียน ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
4,000฿-4,200฿
คณิตศาสตร์ Advance ม.3 เทอม 2
ตะลุยโจทย์แข่งขัน เตรียมสำหรับสอบเข้า ม.4 สำหรับผู้ที่เรียนเนื้อหา ม.3 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) ครบทั้งหมดแล้ว
ค่าเรียน
1,700฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง จำนวนเต็ม
เรียนใน ม.1 เทอม 1 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
1,000฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง เลขยกกำลัง
เรียนใน ม.1 เทอม 1 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
900฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
เรียนใน ม.1 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.1 เทอม 2
ค่าเรียน
1,200฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรียนใน ม.1 เทอม 2 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
700฿-800฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
เรียนใน ม.1 เทอม 2 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.2 เทอม 1
ค่าเรียน
800฿-1,200฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
เรียนใน ม.1 เทอม 2 หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.1 เทอม 2 และ ม.2 เทอม 2
ค่าเรียน
1,400฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง สถิติ ม.ต้น (หลักสูตรเดิม)
เรียนใน ม.1 ม.2 และ ม.3 หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.3 เทอม 2
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
เรียนใน ม.1 เทอม 2 หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่จะเรียนใน กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ม.1 เทอม 2
ค่าเรียน
400฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เรียนใน ม.2 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.2 เทอม 2
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
เรียนใน ม.2 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.2 เทอม 2
ค่าเรียน
400฿-700฿
1 2 3