สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 31 – 59 จากทั้งหมด 59 รายการ รายการทั้งหมด 59 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง พหุนาม
เรียนใน ม.2 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.1 เทอม 2 และ ม.2 เทอม 1
ค่าเรียน
1,400
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง พหุนาม ม.1
เฉพาะเนื้อหาพหุนาม ม.1 หลักสูตรเดิมเท่านั้น สำหรับผู้ที่เรียน ม.1 เทอม 2 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
แถมเนื้อหาเสริม เส้นขนาน เรียนใน ม.2 เทอม 2 หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนในม.2 เทอม 1
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
เรียนใน ม.2 เทอม 2 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
800
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรียนใน ม.3 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.3 เทอม 2
ค่าเรียน
400-600
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
เรียนใน ม.3 เทอม 1 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
600-1,000
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
เรียนใน ม.3 เทอม 1 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.2 เทอม 2 และ ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
1,200
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ความคล้าย
เรียนใน ม.3 เทอม 1 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
500
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
เรียนใน ม.3 เทอม 1 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
500-600
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง สถิติ (3)
เรียนใน ม.3 เทอม 1 หลักสุตรใหม่
ค่าเรียน
400
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรียนใน ม.3 เทอม 2 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
1,100-1,200
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง วงกลม
เรียนใน ม.3 เทอม 2 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
500-900
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม
เรียนใน ม.3 เทอม 2 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ปริมาตรและพื้นที่ผิว ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ความน่าจะเป็น
เรียนใน ม.3 เทอม 2 ทั้งหลักสุตรใหม่ และหลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง จำนวนและตัวเลข
เรียนใน ม.1 เทอม 1 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
1,000
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เรียนใน ม.1 เทอม 1 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
700
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง การวัด
เรียนใน ม.2 เทอม 1 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
500
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว
ปริซึมและทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เรียนใน ม.2 เทอม 1 และ ม.3 เทอม 2 หลักสุตรใหม่ หลักสูตรเดิมจะเรียนใน ม.3 เทอม 1
ค่าเรียน
800
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ม.2
เรียนใน ม.2 เทอม 1 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
400
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ม.3
เรียนใน ม.3 เทอม 2 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
700-800
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง การแปรผัน
เรียนใน ม.2 เทอม 2 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
500
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง จำนวนจริง
เรียนใน ม.3 เทอม 1 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
600-800
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง ระบบสมการกำลังสอง
เรียนใน ม.3 เทอม 2 หลักสูตรเดิม ปัจจุบันเนื้อหานี้ใช้ในการสอบแข่งขัน
ค่าเรียน
700-800
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 หลักสูตรเดิม
รวมเนื้อหาหลักสูตรเดิม ทั้ง เทอม 1 เทอม 2 และคอร์ส ADVANCE สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
7,360
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 หลักสูตรเดิม
รวมเนื้อหาหลักสูตรเดิม ทั้ง เทอม 1 เทอม 2 และคอร์ส ADVANCE สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
9,280
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรเดิม
รวมเนื้อหาหลักสูตรเดิม ทั้ง เทอม 1 เทอม 2 และคอร์ส ADVANCE สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4
ค่าเรียน
11,680
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.1 หลักสูตรใหม่
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.1 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
5,760
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.2 หลักสูตรใหม่
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.2 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
5,520
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรใหม่
รวมคอร์สเนื้อหาของ ม.3 หลักสูตรใหม่ ทั้ง เทอม 1 และ เทอม 2
ค่าเรียน
7,040
1 2