สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 34 รายการ รายการทั้งหมด 34 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
คณิตศาสตร์ สาระพื้นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
เรียนใน ม.5 ใช้เป็นพื้นฐานของเรื่อง ความน่าจะเป็น
ค่าเรียน
1,100฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย
เรียนใน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานก่อนเรียนเนื้อหา
ค่าเรียน
1,700฿
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง และการอ้างเหตุผล ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เรียน ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,900฿-6,400฿
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมทริกซ์ สำหรับผู้ที่เรียน ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,900฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐาน การแก้สมการ อสมการ
เรียนใน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานก่อนเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ค่าเรียน
700฿
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและตรีโกณมิติ เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ สำหรับผู้ที่เรียน ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
7,900฿-8,400฿
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็น สำหรับผู้ที่เรียน ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,900฿-6,400฿
คณิตศาสตร์ Pre-Olympic ม.4 เทอม 1
เรียนใน ม.4 เทอม 1 ตะลุยโจทย์ระดับยากในการสอบแข่งขัน ควรผ่านเนื้อหา ม.4 เทอม 1 มาก่อน
ค่าเรียน
3,300฿
คณิตศาสตร์ Pre-Olympic ม.4 เทอม 2
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ตะลุยโจทย์ระดับยากในการสอบแข่งขัน ควรผ่านเนื้อหา ม.4 เทอม 2 มาก่อน
ค่าเรียน
3,300฿
คณิตศาสตร์ Pre-Olympic ม.5 เทอม 1
เรียนใน ม.5 เทอม 1 ตะลุยโจทย์ระดับยากในการสอบแข่งขัน ควรผ่านเนื้อหา ม.5 เทอม 1 มาก่อน
ค่าเรียน
3,300฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เซต
เรียนใน ม.4 เทอม 1
ค่าเรียน
1,900฿-2,100฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ตรรกศาสตร์
เรียนใน ม.4 เทอม 1
ค่าเรียน
1,400฿-1,600฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ระบบจำนวนจริง
เรียนใน ม.4 เทอม 1 เป็นพื้นฐานสำหรับ ม.4 เทอม 2 และเมทริกซ์ ควรผ่านเรื่อง เซต และ ตรรกศาสตร์ มาก่อน
ค่าเรียน
2,300฿-2,500฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
5,500฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
2,300฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
900฿-1,100฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ภาคตัดกรวย
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
1,600฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ความสัมพันธ์
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
1,200฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ฟังก์ชัน
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
1,700฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง Expo & Log
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม เรียนใน ม.4 เทอม 2 หรือ ม.5 เทอม 1 บางโรงเรียน ควรผ่านเรื่อง ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน มาก่อน
ค่าเรียน
2,500฿-2,700฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
เรียนใน ม.5 เทอม 1 ควรผ่านเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 มาก่อน
ค่าเรียน
4,300฿-4,500฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เวกเตอร์
เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ เรียนใน ม.5 เทอม 1 ควรผ่านเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ มาก่อน
ค่าเรียน
2,400฿-2,600฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เมทริกซ์
เรียนใน ม.5 เทอม 2 ของหลักสูตรใหม่ หรือใน ม.5 เทอม 1 และ ม. 4 เทอม 1 ของหลักสูตรบางโรงเรียน ควรผ่านเรื่อง ระบบจำนวนจริงมาก่อน
ค่าเรียน
1,400฿-1,600฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน
เรียนใน ม.5 เทอม 1 หลักสูตรใหม่ หรือ ม.5 เทอม 2 บางโรงเรียน ควรผ่านเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ มาก่อน
ค่าเรียน
2,000฿-2,200฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ความน่าจะเป็น
เรียนใน ม.5 เทอม 2 ควรผ่านเรื่อง สาระพื้นฐาน ความน่าจะเป็นเบื้องต้น มาก่อน
ค่าเรียน
4,100฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ทฤษฎีกราฟ
เรียนใน ม.5 เทอม 2 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
900฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ทฤษฎีจำนวน
เรียนใน ม.4 เทอม 1 หลักสูตรเดิม
ค่าเรียน
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ลำดับและอนุกรม
เรียนใน ม.6 ควรผ่านเรื่อง Expo & Log มาก่อน
ค่าเรียน
1,800฿-2,000฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง แคลคูลัส
เรียนใน ม.6 ควรผ่านเรื่อง ความสัมพันธ์ และภาคตัดกรวย มาก่อน
ค่าเรียน
3,300฿-3,500฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง สถิติและกำหนดการเชิงเส้น
เรียนใน ม.6 แถมอัพเดทเนื้อหาสถิติหลักสูตรใหม่
ค่าเรียน
2,800฿-3,000฿
1 2