สินค้า

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 1 – 30 จากทั้งหมด 43 รายการ รายการทั้งหมด 43 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
Pack คณิตศาสตร์ ม.4 (หลักสูตรเดิม) มี เมทริกซ์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นฐาน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ ม.4 เทอม 1 (เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวน) ม.4 เทอม 2 (เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมทริกซ์) *เรียนในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
9,900฿9,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.4 (หลักสูตรใหม่) มี Expo Log
คอร์สในแพ็ค (7 เรื่อง) ปรับพื้นฐาน ม.ปลาย เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน Expo & Log *เรียนในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
9,900฿9,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นขึ้น ม.ปลาย ม.4 เทอม 1 (เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง ) *เรียนในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
5,500฿5,500฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม) มีเมทริกซ์
คอร์สในแพ็ค ปรับพื้นขึ้น แก้สมการ อสมการ ม.4 เทอม 2 (เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมทริกซ์) *เรียนในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
5,900฿5,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.5 (หลักสูตรเดิม) มี Expo Log
คอร์สในแพ็ค ม.5 เทอม 1 (Expo&Log ตรีโกณ เวกเตอร์) ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ม.5 เทอม 2 (จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็น) *เรียนในระดับชั้น ม.5 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
10,900฿10,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.5 (หลักสูตรใหม่) มี เมทริกซ์
คอร์สในแพ็ค (6 เรื่อง) ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น *เรียนในระดับชั้น ม.5 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
10,900฿10,900฿
Pack คณิตศาสตร์ ม.5+ม.6 (อ.อรรณพ) +update
คอร์สในแพ็ค (6 เรื่อง) ม.5 เทอม 1 (Expo&Log ตรีโกณ เวกเตอร์) ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ม.5 เทอม 2 (จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็น) ลำดับและอนุกรม + update โดย ครูน๊อต แคลคูลัส สถิติและกำหนดการเชิงเส้น + update โดย ครูตูน *เรียนในระดับชั้น ม.5-ม.6 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
15,900฿15,900฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ลำดับและอนุกรม หลักสูตรใหม่’64
เรียนในระดับชั้นม.6 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
2,000฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็น สำหรับผู้ที่เรียน ม.5 เทอม 2
ค่าเรียน
5,900฿5,900฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.6 update – อ.อรรณพ
คอร์สในแพ็ค ลำดับและอนุกรม (อ.อรรณพ) + update โดย ครูน็อต แคลคูลัส (อ.อรรณพ) สถิติและกำหนดการเชิงเส้น (อ.อรรณพ) + update โดย ครูตูน *เรียนในระดับชั้น ม.6 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
6,500฿6,500฿
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.6 หลักสูตร’64 – รวมครู
คอร์สในแพ็ค ลำดับและอนุกรม หลักสูตร'64 โดย ครูน็อต แคลคูลัส อ.อรรณพ สถิติ ม.6 หลักสูตร'64 โดย ครูตูน *เรียนในระดับชั้น ม.6 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
6,500฿6,500฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง สถิติ หลักสูตรใหม่’64
เรียนในระดับชั้น ม.6 หรือ ม.ปลาย
ค่าเรียน
2,000฿
คณิตสาระพื้นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
เรียนใน ม.5 ใช้เป็นพื้นฐานของเรื่อง ความน่าจะเป็น
ค่าเรียน
1,200฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย
เรียนใน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานก่อนเรียนเนื้อหา ทบทวนเนื้อหาของ ม.ต้น ที่จำเป็นต้องใช้ต่อ ม.ปลาย เรื่อง การคำนวณ ราก เลขยกกำลัง การแยกตัวประกอบพหุนาม สมการกำลังสอง *เหมาะสำหรับ นร.ที่จะขึ้น ม.4 หรือ ม.5 และเพิ่งเริ่มเรียน Annop
ค่าเรียน
1,800฿
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวนจริง และการอ้างเหตุผล ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เรียน ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
6,200฿-6,400฿
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมทริกซ์ สำหรับผู้ที่เรียน ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,900฿
คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐาน การแก้สมการ อสมการ
เรียนใน ม.ปลาย ปรับพื้นฐานก่อนเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สรุปเนื้อหาสำคัญ เรื่อง การแก้สมการ อสมการ ตั้งแต่ ป.6 - ม.4 เทอม 1 ที่จำเป็นต้องใช้เรียน เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ค่าเรียน
800฿
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม) มี Expo Log
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและตรีโกณมิติ เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ สำหรับผู้ที่เรียน ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
7,900฿
คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2
เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟ ความน่าจะเป็น สำหรับผู้ที่เรียน ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรเดิม)
ค่าเรียน
5,900฿-6,000฿
คณิตศาสตร์ Pre-Olympic ม.4 เทอม 1
เรียนใน ม.4 เทอม 1 ตะลุยโจทย์ระดับยากในการสอบแข่งขัน ควรผ่านเนื้อหา ม.4 เทอม 1 มาก่อน
ค่าเรียน
3,300฿
คณิตศาสตร์ Pre-Olympic ม.4 เทอม 2
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ตะลุยโจทย์ระดับยากในการสอบแข่งขัน ควรผ่านเนื้อหา ม.4 เทอม 2 มาก่อน
ค่าเรียน
3,300฿
คณิตศาสตร์ Pre-Olympic ม.5 เทอม 1
เรียนใน ม.5 เทอม 1 ตะลุยโจทย์ระดับยากในการสอบแข่งขัน ควรผ่านเนื้อหา ม.5 เทอม 1 มาก่อน
ค่าเรียน
3,300฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เซต
เรียนใน ม.4 เทอม 1
ค่าเรียน
2,000฿-2,100฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ตรรกศาสตร์
เรียนใน ม.4 เทอม 1
ค่าเรียน
1,500฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ระบบจำนวนจริง
เรียนใน ม.4 เทอม 1 เป็นพื้นฐานสำหรับ ม.4 เทอม 2 และเมทริกซ์ ควรผ่านเรื่อง เซต และ ตรรกศาสตร์ มาก่อน
ค่าเรียน
2,300฿-2,500฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
5,500฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
2,300฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
3,200฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
1,000฿
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง ภาคตัดกรวย
เรียนใน ม.4 เทอม 2 ควรผ่านคอร์สปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ มาก่อน
ค่าเรียน
1,600฿
1 2