Skip to content

คอร์สเรียน

วิชา
1
แสดง 30 รายการต่อหน้า
รายการที่ 61 – 81 จากทั้งหมด 81 รายการ รายการทั้งหมด 81 รายการ รายทั้งหมด หนึ่ง รายการ No results found
Sort by
Filters Sort
ติวสอบ ทฤษฎีจำนวน
ค่าเรียน
400
ติวสอบ ทฤษฎีบททวินาม ทบทวนความน่าจะเป็น
ค่าเรียน
450
ติวสอบ ฟังก์ชัน
ค่าเรียน
450
ติวสอบ ฟังก์ชัน เมทริกซ์
ค่าเรียน
1,100
ติวสอบ ลำดับ อนุกรม แคลคูลัส (บางส่วน)
ค่าเรียน
1,300
ติวสอบ ลำดับ อนุกรม แคลคูลัส (ส่วนที่เหลือ)
ค่าเรียน
1,100
ติวสอบ เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง
ค่าเรียน
1,100
ติวสอบ เมทริกซ์
ค่าเรียน
450
ติวสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์
ค่าเรียน
450
ติวสอบ เลขยกกำลัง
ค่าเรียน
450
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 ปลายภาค
ค่าเรียน
450
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 กลางภาค
ค่าเรียน
400
ติวสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 ปลายภาค
ค่าเรียน
1,100
ปรับพื้นฐาน การแก้สมการ อสมการ
ค่าเรียน
700
ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย
ค่าเรียน
1,700
ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) Class รร. ในเครือ สพฐ.
เรื่อง เนื้อหาเกี่ยวกับระดับชั้น ม.4 เทอม 1 ในเครือ สพฐ. พร้อมหลักสูตรใหม่   อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรในแต่ละโรงเรียน และการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับจังหวะการสอนที่โรงเรียน มีความตั้งใจเรียน แต่แบบไม่ตั้งใจ ครูสามารถเคี่ยวเข็ญให้ได้
ค่าเรียน
4,500
ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) Class รร.ในเครือ สพฐ.
เรื่อง เนื้อหาเกี่ยวกับระดับชั้น ม.5 เทอม 1 ของ รร.ในเครือ สพฐ. พร้อมหลักสูตรใหม่   อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรในแต่ละโรงเรียน และการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับจังหวะการสอนที่โรงเรียน มีความตั้งใจเรียน แต่แบบไม่ตั้งใจ ครูสามารถเคี่ยวเข็ญให้ได้
ค่าเรียน
4,500
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ Entrance
ปรับพื้ฐานก่อนเรียน คอร์ส Entrance คณิตศาสตร์ Entrance สอบตรง PAT1 และวิชาสามัญ ตะลุยโจทย์ Entrance  
ค่าเรียน
22,08022,080
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.4
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.4 ปรับพื้นฐาน ม.ปลาย เชต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ปรับพื้นฐาน การแก้สมการ อสมการ เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาพตัดกรวย ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน EXPO&LOG
ค่าเรียน
12,80012,800
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.5
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.3+ม.4 ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ความน่าจะเป็น
ค่าเรียน
13,12013,120
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.6
แพ็คเกจ คณิตศาสตร์ ม.6 ลำดับและอนุกรม แคลคูลัส สถิติและกำหนดการเชิงเส้น
ค่าเรียน
6,3206,320
1 2 3